Uutinen

Heinolan vesitornin huutokauppahinta kipusi 81 000 euroon – FCG suunnitteli kohteen muuttamista asuinkäyttöön

Yksi viime aikojen seuratuimmista nettihuutokaupoista on ollut Heinolan kaupungin omistaman vesitornin huutokauppa. Eilen illalla päättynyt huutokauppa päätyi 81 000 euron hintaan. FCG Finnish Consulting Groupin laatimassa selvityksessä vesitornin jatkokäytöksi ideoitiin asuntorakentamista.

Myyntikohteen esittelytekstissä Heinolan kaupunki toteaa, että vesitornin käyttötarkoitusta voi muuttaa ja kehittää. Kaupunki lupaa suhtautua kaavoituksessa myönteisesti uusiin kehitysajatuksiin. Vesitorniin voisi tulevaisuudessa innovoida vaikkapa moderneja asuntoja tai uusia palveluja. Rakennus on tällä hetkellä kahvila- ja toimistokäytössä.

Ennen huutokauppaa FCG sai kaupungilta tehtäväkseen suunnitella uusia mahdollisia käyttötarkoituksia jo käytöstä poistetulle 1951-vuoden vesitornille tuomaan ideoita potentiaalisille ostajakandidaateille. Sijaintinsa puolesta rakennus soveltuisi sekä asumiseen että toimisto- tai liiketilakäyttöön. 

Heinolan vesitorni on hyvä esimerkki siitä, miten keskeisellä paikalla olevan uniikin kohteen käyttötarkoitusta muuttamalla kiinteistö voisi saada uuden alun seuraavan omistajan toimesta.

FCG:n idealuonnoksessa rakennus muutettaisiin asuintaloksi, mahdollisesti säilyttämällä ylimmän kerroksen kahvilatila, tai muuttamalla sekin asunnoksi. 

Ratkaisusta riippuen vesitornirakennukseen rakennettaisiin noin 6–8 asuntoa. Asuntojen pinta-alat olisivat 55–120 m2. Asuntoja olisi pääsääntöisesti yksi per kerros. Mikäli myös vesisäiliötila rakennettaisiin asuinkäyttöön, voisi siihen sijoittua kaksi loft-tyyppistä asuntoa, jotka sijoittuisivat 2–3 kerrokseen ja molemmissa asunnoissa olisi noin 120 neliötä. 

FCG:n kiinteistökehittämisen johtava asiantuntija Kari Sainio toteaa, että kiinteistökehittämisellä voidaan säilyttää ja nostaa kiinteistöjen sekä alueiden arvoa: 

– Kiinteistökehittämisen tulokset ovat monivaikutteiset: tunnistetaan parhaat käyttötarkoitukset, pidennetään kohteen elinkaarta ja parannetaan energiatehokkuutta. Heinolan vesitorni on hyvä esimerkki siitä, miten keskeisellä paikalla olevan uniikin kohteen käyttötarkoitusta muuttamalla kiinteistö voisi saada uuden alun seuraavan omistajan toimesta. Suomen kunnissa ja yksityisessä omistuksessa on satoja vastaavia kohteita, joiden käyttöä voitaisiin tehostaa tai ainakin suunnitella uudelleen.

Rakennusten ja alueiden uuden käyttösuunnitelman lähtökohtana on aina nykyisen ja potentiaalisen käyttötarpeen ja markkinakysynnän arviointi. Niiden ohella arvioidaan eri vaihtoehtojen edellyttämien korjaus- ja muutostöiden kustannukset. Kohteen huutokauppaaminen on yksi, vaikkakin vielä harvemmin käytetty keino selvittää markkinakysyntää.

Suomen kunnissa ja yksityisessä omistuksessa on satoja vastaavia kohteita, joiden käyttöä voitaisiin tehostaa tai ainakin suunnitella uudelleen.

Heinolan vesitornin huutokauppaan osallistui jopa 29 huutajaa. Heinolan kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.

Lisätietoja FCG:n kiinteistökehittämisestä:

Kari Sainio
kari.sainio@fcg.fi
0400 209 147

Lisätietoja Heinolan vesitornin selvitystyöstä:

Jaana Myllyluoma
jaana.myllyluoma@fcg.fi
050 390 5765