Toimitila- ja sijoituskiinteistökaupan vuotuinen volyymi on Suomessa noin 8-10 miljardia euroa. Kiinteistökehitys on keino säilyttää ja nostaa kiinteistön tai alueen arvoa sekä luoda uusia, kannattavia sijoituskohteita. Kiinteistö- ja toimitilastrategioiden mukaiset käyttöomaisuuden vaatimukset ohjaavat kiinteistökehityskohteiden valintaa. Usein kiinteistökehityskohteiksi valikoituvat kohteet, jotka ovat omistajansa strategian mukaisesti myytävissä eteenpäin tai vuokrattavissa, sekä kohteet, jotka voivat täyttää kiinteistöille määritetyt tuottovaatimukset.

Kysynnän ja käyttötarpeen arviointi on kiinteistökehityksen lähtökohta

Sijainti ja saavutettavuus vaikuttavat vahvasti sekä kiinteistön kysyntään että mielekkäisiin käyttötarkoituksiin. Valmiiksi elinvoimainen, infrastruktuuriltaan toimiva alue tai alue, jonka ennustetaan kehittyvän toivottuun suuntaan, on kiinteistökehityskohteiden kannalta potentiaalisin. Kysynnän ja käyttötarpeen ohella arvioidaan eri vaihtoehtojen, eli käyttötarkoitusten edellyttämien korjaus- ja muutostöiden kustannukset. Näin voidaan rajata pois ne käyttötarkoitukset, jotka toteutuessaan eivät todennäköisesti täyttäisi sijoittajien tuottovaatimuksia.

Kiinteistökehityshankkeet etenevät vaiheittain, joiden laajuus ja kesto vaihtelevat kohteittain.

Kiinteistökehityksen vaiheet
 1. Tarveselvitys
  Tarveselvityksessä perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus kustannusarvioiden, markkinaselvitysten ja investointilaskelmien avulla. 
 2. Hankesuunnittelu
  Hankesuunnittelussa asetetaan täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettäminen ja toteutusmuodon alustava määrittäminen.
 3. Suunnittelun valmistelu
  Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetään mahdolliset suunnittelukilpailut, käydään tarvittavat neuvottelut, valitaan suunnittelijat ja tehdään suunnittelusopimukset.
 4. Suunnittelupäätös
  Kun suunnittelupäätös on tehty, käynnistyy varsinainen suunnittelutyö.
  Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi.
  Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi. Yleissuunnitelma kohdistuu sekä rakennuksen kiinteään perusosaan että muuntuvien tila-alueiden suunnitteluun.
  Rakennuslupasuunnittelussa selvitetään hankkeen edellyttämät lupamenettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja pääpiirustusten hyväksyttävyys sekä laaditaan lupahakemus tarvittavine asiakirjoineen.
  Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen ja hankinnan edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutussuunnitteluun sisältyy tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu.
 5. Rakentamisen valmistelu ja valvonta
  Varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet.
 6. Käyttöönotto
  Varmistetaan järjestelmien toiminta ja opastetaan käytössä.
 7. Käyttö
  Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuuajan säädöt, pidetään tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puutteet.

Tarjoamme kiinteistökehityshankkeiden edellyttämät selvitys- ja suunnittelutyöt sekä muut asiantuntijapalvelut kokonaispalveluna! 

Suunta kohti suunnitelmallista kiinteistökehitystä

Kiinteistökehittämisen painopisteet ja tavoiteltu lopputulos ovat loppupeleissä kiinteistönomistajan määrittämiä, mutta on tärkeää, että päätöksenteossa on realismia ja se perustuu objektiiviseen tietoon. Meillä työskentelee arkkitehteja, sisustus- ja maisema-arkkitehteja, suunnittelumaantieteilijöitä, rakennusterveysasiantuntijoita, paikkatietoasiantuntijoita ja maanmittausinsinöörejä yhdessä LVI-, infra- ja rakenneteknisten asiantuntijoiden kanssa.

Ota yhteyttä – varmistetaan kiinteistöillenne optimaalinen tulevaisuus!  

Tutustu myös:

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.