Kiinteistökehitys on keino säilyttää ja nostaa kiinteistön tai alueen arvoa sekä luoda uusia, kannattavia sijoituskohteita joko omaan omistukseen tai myytäväksi. Kiinteistöjen tulevaisuudesta päätettäessä objektiiviseen tietoon perustuvat suunnitelmat luovat tukevimman pohjan valinnoille.

 

Kysynnän ja käyttötarpeen arviointi ovat kiinteistökehityksen lähtökohta

Kiinteistö- ja toimitilastrategioiden mukaiset käyttöomaisuuden vaatimukset ohjaavat kiinteistökehityskohteiden valintaa. Myös sijainti ja alueen saavutettavuus ovat tärkeitä tekijöitä kiinteistön käyttötarkoitusta ja kehityspotentiaalia arvioitaessa.

Kysynnän ja käyttötarpeen ohella arvioidaan eri käyttövaihtoehtojen edellyttämien korjaus- ja muutostöiden kustannukset. Näin voidaan rajata pois ne käyttötarkoitukset, jotka toteutuessaan eivät todennäköisesti täyttäisi sijoittajien tuottovaatimuksia. FCG:ltä löytyy kaikki tarvittava markkinatutkimus- ja suunnittelu- sekä kustannus- ja kannattavuuslaskentaosaaminen myös näiden päätösten tueksi.

Kiinteistökehitys 900x200

Monialainen osaajajoukko kiinteistöjäsi kehittämässä

Meillä FCG:llä on erinomaiset valmiudet tarjota asiakkaillemme luotettavaa tietoa päätöksentekoa varten. Työryhmissämme työskentelee niin arkkitehteja, sisustus- ja maisema-arkkitehteja, suunnittelumaantieteilijöitä, rakennusterveysasiantuntijoita, paikkatietoasiantuntijoita kuin maanmittausinsinöörejäkin yhdessä LVI-, infra- ja rakenneteknisten asiantuntijoiden kanssa. Asiakkaamme voi aina luottaa siihen, että suunnitelmat on tehty alan korkeimpien standardien mukaisesti.

 

Tarjoamme kiinteistökehityshankkeiden edellyttämät selvitys- ja suunnittelutyöt sekä muut asiantuntijapalvelut kokonaispalveluna! 

Uusi tuotteita kiinteistökehittämiseen

FCG Jalostaja

Rapistuuko rakennuksesi kunto ja tuotto? Etkö tiedä mitä tehdä kiinteistöllesi?

FCG Jalostaja on fiksusti paketoitu kiinteistönjalostuspalvelu rakennettujen kiinteistöjen kehittämiseen. FCG Jalostaja sisältää tarpeen ja tavoitteiden selvittämisen, nykytila-analyysin sekä konseptin ja sen vaikutusten arvioinnin.

LATAA ESITE >> 

FCG OMA-asiantuntija

Onko teillä riittävästi erityisosaamista kiinteistöihinne liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi? Mahdollistavatko resurssit akuuttien ongelmien ratkaisun?

FCG OMA-asiantuntija on matalan kynnyksen palvelu, joka auttaa kiinteistöihisi liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Palvelu sopii kiinteistöjen kanssa työskenteleville johtajille ja asiantuntijoille.

Lue lisää >>

Suunta kohti suunnitelmallista kiinteistökehitystä

Kiinteistökehittämisen painopisteet ja tavoiteltu lopputulos ovat loppupeleissä kiinteistönomistajan määrittämiä, mutta on tärkeää, että päätöksenteossa on realismia ja se perustuu objektiiviseen tietoon. Meillä työskentelee arkkitehteja, sisustus- ja maisema-arkkitehteja, suunnittelumaantieteilijöitä, rakennusterveysasiantuntijoita, paikkatietoasiantuntijoita ja maanmittausinsinöörejä yhdessä LVI-, infra- ja rakenneteknisten asiantuntijoiden kanssa.

Kiinteistökehittämisen hankkeet etenevät vaiheittain, joiden laajuus ja kesto vaihtelevat kohteittain.

Lue lisää >>

Kiinteistökehitys 900x200