Uutinen

Suomen kuntien rakennuskannassa merkittävää kehitys- ja säästöpotentiaalia

Kuntien rakennuskannassa on merkittävää kehitys- ja säästöpotentiaalia, joka koostuu muun muassa tyhjistä, vajaakäyttöisistä ja käyttötarkoitukseensa sopimattomista rakennuksista. Yhteenlaskettuna Suomen kunnat ja kuntakonsernit omistavat noin 60 000 rakennusta.

Kuntakonsernien omistamien rakennusten tasearvo on yli 32 miljardia euroa, mikä tekee noin 6000 euroa per asukas. Korjausvelkaa rakennuskannassa on noin 9 miljardia euroa. Kiinteistökehittämisellä voitaisiin säilyttää ja nostaa kiinteistöjen sekä alueiden arvoa.

– Kiinteistöihin liittyvät kulut muodostavat merkittävän osan kuntien ja kuntayhtymien kustannuksista. Toimitila- ja kiinteistöstrategiasta johdetun kiinteistökehittämisen tulokset ovat monivaikutteiset: investoinnit optimoidaan, kohteen elinkaari pitenee ja energiatehokkuus paranee, kertoo kiinteistökehittämisen johtava asiantuntija Kari Sainio FCG Finnish Consulting Groupista.

Rakennusten ja alueiden uuden käyttösuunnitelman lähtökohtana on aina nykyisen ja potentiaalisen käyttötarpeen ja markkinakysynnän arviointi. Niiden ohella arvioidaan eri vaihtoehtojen edellyttämien korjaus- ja muutostöiden kustannukset. Näin voidaan  jatkoselvittelystä rajata pois ne käyttötarkoitukset, jotka eivät todennäköisesti täyttäisi tuottovaatimuksia.

FCG valittu suunnittelemaan Kellokosken sairaalan jatkokäyttöä

FCG on valittu suunnittelemaan kulttuurihistoriallisesti merkittävän Kellokosken sairaalan jatkokäyttömahdollisuuksia. Työssä selvitetään muun muassa eri käyttötarkoitusten potentiaalinen kysyntä sekä niiden edellyttämien muutostöiden kustannukset, jolloin voidaan investointilaskelmien avulla tunnistaa liiketaloudellisesti mielekkäät käyttötarkoitukset.

Työ alkoi marraskuussa ja valmistuu helmikuussa 2021. Suunnitteluhanke on laaja, sisältäen 13 rakennusta, joiden yhteenlaskettu ala on jopa 24 000 brm2. Hankkeen toimeksiantaja on Kellokosken nykyinen omistaja HUS-kuntayhtymä, jonka tavoitteena on löytää alueelle uusi omistaja – tai omistajia – vuonna 2022.

– Toivottavasti Kellokoskelle löytyy monipuolista, alueen historiaa kunnioittavaa uutta käyttötarkoitusta. Olemme tyytyväisiä, että valitsimme tähän kartoitus- ja suunnittelutyöhön hyvin innovatiivisten yritysten joukosta kumppaniksi juuri FCG:n, kertoo HUS:n kiinteistökehitysjohtaja Hannu Lähteenmäki.

FCG:n moniosaajaorganisaatio mahdollistaa monipuolisen osaamisen julkishallinnon ja yksityisen sektorin kiinteistökehityshankkeissa, liittyen esimerkiksi maankäyttöön, investointilaskelmiin, rakennustekniikkaan ja arkkitehtisuunnitteluun. FCG voi myös hankkeen alusta saakka – ja esimerkiksi osana kunnan palveluverkkokartoitusta – tarjota rakennusten käyttötarkoitukseen liittyvää asiantuntemusta ja palvelusuunnittelua.

Lähde: Kuntien rakennuskannan kehitys- ja säästöpotentiaali (5.2.2018)
 

Lisätietoja:
Kari Sainio, johtava asiantuntija, alueidenkäytön konsultointi
kari.sainio@fcg.fi
0400 209 147