Asiakastarina

Kannuksen kaupunki: kuntapäättäjä-palvelu luottamushenkilöiden tukena

Kunnallinen päätöksenteko ja luottamushenkilötyö vaativat monipuolista tietoa ja osaamista. FCG:n ja Suomen Kuntaliiton Kuntapäättäjä-palvelu tarjoaa tietoa ja oppia luottamushenkilöiden päätöksenteon tueksi. Kannuksen kaupungille Kuntapäättäjä-palvelun hankinta tuli ajankohtaiseksi reilu vuosi sitten, kun uudet luottamushenkilöt valittiin kuluvalle valtuustokaudelle.

Kuntapäättäjä-palvelu perehdyttää uusia ja vahvistaa kokeneempien päättäjien osaamista

Kuntapäättäjä-palvelun monipuolinen sisältö kuudella eri teemakanavalla luo oppimisympäristön, jota voivat hyödyntää uudet ja kokeneemmat päättäjät. Erityisesti uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen vaatii kunnalta resursseja. Kuntapäättäjä-palvelu toimii erinomaisena perehdytystyökaluna uusille luottamushenkilöille ja vahvistaa kokeneempien päättäjien osaamista päätöksenteossa. 

–  Uuden valtuustokauden alkaessa uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen on tärkeää ja myös jatkavien luottamushenkilöiden osaamisen ajan tasalla pysymisestä täytyy huolehtia. Pienellä kunnalla on pienet resurssit ja perehdyttämisen osalta meidän piti ne vähäiset resurssit keskittää siihen, että perehdytimme luottamushenkilöitä Kannuksen kaupunkiorganisaatioon ja käytänteisiin, talous- ja hallintojohtaja Leena Sämpi Kannuksen kaupungilta taustoittaa palvelun hankintaa.

Tuoreella päättäjällä on paljon uutta opeteltavaa ja uuden omaksumista helpottaa, jos materiaalit ovat jäsenneltynä ja helposti saatavilla.

– Luottamushenkilö tarvitsee tehtävässään laajaa tietämystä ja osaamista kunnan toimintaan liittyen. Halusimme tarjota luottamushenkilöille helppoa mahdollisuutta perehtyä ja oppia itselleen tärkeäksi kokemiaan asioita. Kuntapäättäjä-palvelu vastasi mielestämme osuvasti tähän tarpeeseen, Leena Sämpi jatkaa taustoittamista.

Kuntapäättäjä-palvelussa on maksuttomasti käytettävissä olevaa materiaalia ja FCG:n tuottamaa koulutussisältöä, johon kunta voi tilata luottamushenkilöilleen käyttöoikeuden. Kuntapäättäjä-palvelu on helposti käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Päättäjä saa siis tukea silloin, kun sitä tarvitsee.

Nopea ja helppo palvelun käyttöönotto

Kuntapäättäjä-palvelun käyttöönotto sujuu vaivattomasti FCG:n asiantuntijoiden tuen avulla. Asiantuntijat auttavat myös palvelun markkinoinnissa, mikä säästää kunnan resursseja ja nopeuttaa käyttöönottoa.

– Hallinnon näkökulmasta käyttöönotto ei vaatinut merkittävää työpanostusta ja markkinointi käyttäjille tapahtuu aika pitkälle FCG:n toimesta, joten sekään ei vaatinut työpanosta täällä päässä, Leena Sämpi toteaa tyytyväisenä.

Käyttöönoton jälkeen palvelun käyttöä seurataan aktiivisesti FCG:n ja asiakkaiden kanssa yhteistyössä. Kannuksen kaupunki ei asettanut tavoitteita sille, kuinka aktiivisesti luottamushenkilöt palvelua käyttävät. Ajatuksena oli, ettei käyttöön voi pakottaa vaan innostus oppia täytyy syntyä jokaisesta itsestään. Päätavoite oli, että kaupunki voi tarjota oppimiselle mahdollisuuden. Se tavoite on Leena Sämpin mukaan nyt saavutettu, sillä tilastotiedot kertovat, että Kannuksen luottamushenkilöt kuuluvat käyttäjien kärkipäähän aktiivisuudessaan.

– Tavoite on periaatteessa saavutettu jo, sillä palvelun avulla pystymme tarjoamaan luottamushenkilöille mahdollisuuden kartuttaa osaamistaan juuri silloin kuin he itse haluavat ja näkevät sen tarpeelliseksi, Leena Sämpi iloitsee.

Pieni palkkio kannustimena palvelun käyttöönottoon

Kuntapäättäjä-palvelu on osoittautunut hyväksi ja tarpeelliseksi palveluksi Kannuksen kaupungin luottamushenkilöille. Luottamushenkilöillä olisi halua oppimiseen enemmänkin, muttei välttämättä tarpeeksi aikaa. Palvelu on myös toiminut hyvin ja käyttö on helppoa ja sujuvaa.

Kuntapäättäjä-palveluun on toteutettu FCG:n toimesta Kannuksen kaupungille Omakunta -oppimispolku, jonka suorittamisesta saa sertifikaatin.

– Luottamushenkilölle maksetaan 50 euron palkkio, kun hän toimittaa sertifikaatin todisteeksi suorituksestaan. Tällä yritetään kannustaa palvelun käyttöönottoon. Ainakaan vielä tämä ei ole muodostunut kovin suosituksi, joten ehkä markkinointia ja muistutusta tästäkin mahdollisuudesta pitäisi vielä lisätä, Leena Sämpi tuumii lopuksi.

Erilaisia kannustimia on hyvä miettiä käytön tueksi jo käyttöönoton suunnitteluvaiheessa. Panostus osaamisen kehittämiseen konkretisoituu lopulta kuntalaisten parhaaksi tehtyjen päätösten muodossa.  

Kiinnostuitko Kuntapäättäjä-palvelusta? Ota yhteyttä!

Leena-Kaisa Pantsu
Leena-Kaisa Pantsu
Asiakkuuspäällikkö
Lähetä viesti