Kolme henkilöä keskustelemassa
Asiakastarina

Case Helsingin kaupunki: Tilauskoulutuksella konkretiaa toiminnan järjestämiseen

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala sekä pelastuslaitos yhdistyivät sote-uudistuksen myötä 1.1.2023 ja FCG pääsi tarjouskilpailun perusteella toimittamaan opintomatkan Hollantiin uudelle sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalle. Lautakunnan jäsenten lisäksi matkalle osallistui sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan johtoa ja asiantuntijoita.

”Lautakunnan tietämystä sosiaali-, terveys- ja pelastustoiminnan järjestämisestä haluttiin kasvattaa ulkomaille suuntautuvan opintomatkan avulla, joita lautakunnat yleensä Helsingissä tekevät kerran valtuustokauden aikana. Opintomatkat tarjoavat muun muassa mahdollisuuden vertailla oman maamme ja kaupunkimme toimintaa ja palveluja vierailukohteeseen. Matkan kohteeksi valittiin Hollanti, koska tiedettiin, että siellä on Helsingin kannalta useita mielenkiintoisia aiheita ja kohteita.” kertoo Sosiaali-, terveys- ja pelastustoiminnan toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

Koulutus- ja tapahtumapalveluiden asiakkuusvastaava Riikka Kotamäki kertoo, ”FCG:llä on pitkä historia opintomatkojen järjestäjänä, mutta niitä ei ole järjestetty nyt muutamaan vuoteen. Tämä oli ensimmäinen opintomatka tauon jälkeen sekä organisaatiolle että järjestäjätaholle, joten oli todella mielenkiintoista ja opettavaista päästä järjestämään sellainen!”

Matkan tavoitteena oli tutustua eri aiheisiin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisen, tuottamisen ja rahoituksen osalta. Tarkempia aiheita olivat:

  • Hollannin vakuutusperusteinen sosiaali- ja terveysjärjestelmä, palvelujen järjestäminen ja rahoittaminen
  • Monikulttuurisuus ja segregaation ehkäisy – hyviä käytäntöjä, joita voisi mahdollisesti soveltaa Helsingissä
  • Huume-politiikka, erityisesti kokemukset huumeidenkäyttöhuoneista tai vastaavista palveluista
  • Muistiystävällinen kaupunki, muistikylät
  • Pelastuspalvelujen innovatiiviset ratkaisut

”Vierailukohteet ja luennot olivat mielenkiintoisia ja tarjosivat sellaista tietoa, näkemyksiä ja kokemuksia, joita oli lähdetty hakemaan. Matkaan osallistuneilta kerätty palaute oli enimmäkseen myönteistä” Jolkkonen kommentoi ja lisää, että matkan järjestelyt etukäteen sekä matkakohteessa sujuivat hyvin tiukasta aikataulusta huolimatta.

Koulutuksen suunnittelusta vastannut koulutuspäällikkö Minna Pallas kertoo järjestelyiden sujuneen mallikkaasti. ” Aikataulu matkan toteutukselle oli tiukka, mutta ohjelmasta saatiin rakennettua monipuolinen ja tilaajan toiveiden mukainen. Toki pieniä mutkia oli luonnollisesti suunnitteluvaiheessa mukana, mutta nämäkin saatiin selvitettyä onnistuneesti.”

Jolkkonen jatkaa, ”Matka tarjosi laaja-alaisesti tietoa ja kokemuksia Amsterdamin sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalveluista sekä Hollannin järjestelmästä. Tästä hyötyivät sekä luottamushenkilöt, että virkahenkilöt. Käynnit Muistikylässä ja huumeiden käyttöhuoneessa olivat tärkeitä, koska nämä palvelumuodot ovat Helsingissä ajankohtaisten keskustelujen aiheita. Käynnit paikan päällä konkretisoivat toimintaa.”

Pallas kertoo, että opintomatkat eroavat merkittävästi muista koulutuksista. ”Koulutuspäivää ei toteuteta yhdessä sijainnissa, joten suunnittelussa tulee ottaa huomioon esimerkiksi siirtymiset kohteiden välillä. Lisähaastetta luo myös vierailukohteiden selvittäminen ja vierailujen sopiminen kieli- ja kulttuurierojen vuoksi.”

Kotamäen mukaan tyypillistä tilauskoulutusta tai opintomatkaa ei ole. Hän kuitenkin arvioi pyydettäessä, että ”Yleisesti ottaen opintomatka on laaja ja intensiivinen kokonaisuus, jossa ollaan tiiviillä ryhmällä useampi päivä yhdessä aamusta iltaan. Tyypillisemmin tilauskoulutukset ovat joko useammasta erillisestä koulutuspäivästä koostuvia tai yksittäisiä lyhyitä koulutustilaisuuksia.”

Riikka Kotamäki
Riikka Kotamäki
Asiakkuusvastaava
Lähetä viesti
Minna Pallas
Minna Pallas
Koulutuspäällikkö
Lähetä viesti