Mitä aiemmin arkkitehtipalvelut ja -suunnittelu otetaan osaksi rakennushanketta, sitä suuremman ja näkyvämmän hyödyn palvelusta saa. Vaikka valtaosa työstä on digitaalista, tärkeintä on ideointi ja kohteen suunnittelu kokonaisuutena – toimivuus ja käyttäjäystävällisyys varmistaen. Tässä korostuvat suunnittelijan kokemus ja ammattitaito sekä asiakaslähtöinen toimintatapa. 

Laaja-alaiset arkkitehtipalvelut – myös kansainvälisesti

Arkkitehtisuunnittelun tarpeet voivat liittyä esimerkiksi uudis- tai peruskorjaussuunnitteluun, sisustus- ja palvelumuotoilusuunnitteluun, kiinteistökehitykseen, kaupunki- ja maankäytönsuunnitteluun tai maisemasuunnitteluun. Arkkitehtisuunnittelumme tärkeimmät tavoitteet ovat arkkitehtoninen ja kaupunkikuvallinen laatu, toiminnallinen elävyys, ekologinen kestävyys ja asiakastyytyväisyys. Teemme kiinteää yhteistyötä asiakkaan, tilaajan ja käyttäjien kanssa, jotta lopputulos on laadukas ja kaikkien osapuolten yhteisesti hyväksymä. 

Tietomallipohjainen suunnittelu tähtää kestävän kehityksen ratkaisuihin niin rakennus- kuin aluetasoilla sekä uniikkeihin ja yksilöllisiin toteutuksiin, jotka kumpuavat paikan hengestä ja miljööarvoista.

Arkkitehtipalveluiden asiantuntijoillamme on vahvaa osaamista rakennussuunnittelun, korjausrakentamisen, sisustussuunnittelun, palvelumuotoilun, maisemasuunnittelun, kaavoituksen sekä kaupunkisuunnittelun ja -tutkimuksen alalla. Meillä työskentelee poikkitieteellinen asiantuntijajoukko arkkitehteja, sisustusarkkitehteja, maisema-arkkitehteja, suunnitteluhortonomeja, suunnittelumaantieteilijöitä, paikkatietoasiantuntijoita ja maanmittausinsinöörejä yhdessä LVI-, infra- ja rakenneteknisten asiantuntijoiden kanssa. 

Arkkitehtipalvelut – kärkihankkeina uudenlaiset oppimisympäristöt, kiinteistökehitys sekä kaupunkisuunnittelu

Oppimisympäristöjen sisustussuunnittelu- ja palvelumuotoiluprojekteissa siirrytään kokonaisvaltaiseen tila-ajatteluun, jossa korostuu tilan ja kalusteiden suhde erilaisiin oppimistilanteisiin. Työtapojen ja tilojen tulee mahdollistaa laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet, toiminnallisuus, liikkuminen ja leikki. Toiminnan moninaisuus heijastuu tilojen varustukseen, kalustukseen, pintamateriaaleihin ja valaistukseen. Tavoittelemme jokaisessa projektissa omaleimaista kokonaistunnelmaa, joka syntyy hyvästä tilamitoituksesta, tarkkaan valituista materiaaleista ja viimeistellyistä detaljeista.

Viihtyisät, nykyaikaiset ja toimivat tilat antavat vireyttä työhön ja edesauttavat mutkattoman yhteishengen syntymistä.

Kiinteistökehityshankkeet ulottuvat kaupunginosa- tai korttelitasolta yksittäisten tonttien rakennusten uusiokäytön tarkasteluun ja markkina-arvon arviointiin.  Kiinteistöä pyritään jalostamaan kestävän kehityksen mukaisesti joko raakamaasta tai jo rakennetusta ympäristöstä uusien toimintojen mahdollistamiseksi arkkitehtonisilla ja kustannustietoisilla kehittämissuunnitelmilla. Tässä työssä meitä tukevat yhtiömme kiinteistökehitysasiantuntijat ja yhteistyökumppanimme. 

Kaupunkisuunnittelussa pyrimme löytämään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja sekä luomaan esteettisesti, kaupunkikuvallisesti ja -rakenteellisesti korkeatasoista ihmismittakaavaista kaupunki- ja asuinympäristöä. Mittakaava vaihtelee seututasolta tontinkäyttösuunnitteluun sekä kortteleiden ja rakennusten hahmotteluun täydentyvässä kaupunkiympäristössä.

Haluamme olla arkkitehtipalveluiden edelläkävijöinä tutkimassa uudenlaisia kiertotalouden mahdollisuuksia myös aluesuunnittelussa. Suunnitteluprosesseissa hyödynnetään tarpeen tullen vuorovaikutusta asukkaiden sekä muiden osallisten kanssa. Yhteiskehittäminen on jatkuva prosessi, joka kattaa kaikki hankkeen sidosryhmät. 

Maisemasuunnitteluratkaisuilla voidaan vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja tukea kiertotaloutta

Maisemasuunnittelussa haemme kohteelle tarkoituksenmukaista ilmettä, sopivia toimintoja sekä paikan luonnetta korostavia ratkaisuja. Tarjoamme ratkaisuja, jotka vähentävät ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja tukevat kiertotaloutta. Huomioimme myös erilaisten ja eri-ikäisten käyttäjien tarpeet. 

Suunnittelutiimimme koostuu maisema-arkkitehdeistä, suunnitteluhortonomeista sekä miljöösuunnittelijoista. Kokeneiden projektipäälliköiden lisäksi tiimiämme vahvistavat nuoret suunnittelijat, joiden vahvuuksia ja tuoreita ideoita hyödynnämme eriluonteisissa hankkeissa. Kauttamme löytyy hyvän ympäristön suunnitteluun tarvittava osaaminen. Käyttäjälähtöinen suunnittelu on keskeinen osa suunnitteluprosessiamme. 

Arkkitehtipalvelut - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
20961.jpg
Arja
Sippola
Kaupunkikehitysjohtaja, FCG Arkkitehdit, Kaupunkisuunnittelu
+358 44 748 0315
21686.jpg
Rainer
Linderborg
Toimialajohtaja, Kiinteistöt ja talotekniikka
+358 40 545 8213