Tuulivoima on vahvasti kasvava, päästötön ja edullisin sähköntuotantomuoto: tälläkin hetkellä on suunnitteilla satoja tuulivoimaloita ympäri Suomea. Etsitkö tuulivoiman monialaista suunnittelu- ja konsultointiosaamista, joka kattaa projektin koko elinkaaren hankekehityksestä tekniseen suunnitteluun, luvituksista rakennuttamiseen? Tuulivoimaratkaisut ovat osaamisemme ytimessä!

Tämän päivän energiaratkaisut ovat edullisia, päästöttömiä ja uusiutuvia 

Vuonna 2019 jo yhdeksän prosenttia Suomen sähköntuotannosta oli tuulivoimaa. Uusiutuva ja kustannuksiltaan edullinen tuulivoima on päästötöntä, mikä on merkittävä tekijä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä hyvinvoinnin kehittämisessä. Tuulivoima on hajautettua sähköntuotantoa, minkä ansiosta hankeinvestointien positiiviset talousvaikutukset jakautuvat hyödyttämään monia kuntia sekä kaupunkeja koko Suomen mittakaavassa.  

Kokonaisvaltaisesta projektinhallinnasta räätälöityyn erityisosaamiseen 

Meillä on yli 15 vuoden kokemus kotimaisten ja kansainvälisten tuulivoimahankkeiden toteuttamisesta, ja olemme olleet mukana kehittämässä yli 50 prosenttia Suomen tuulivoimakapasiteetista. Teemme esimerkiksi Due Diligence -arviointeja hankkeille, joissa halutaan ennakolta kartoittaa uuteen tai omistajaa vaihtavan tuulipuistoon liittyviä riskejä sekä vastuita.  

Täyden palvelun talona tunnistamme asiakkaidemme vaihtelevat tarpeet, ja vastaamme niihin tarjoamalla suunnittelu- ja konsultointiosaamista tuulivoimahankkeen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin hankekohtaiset erityispiirteet huomioiden. 

Tarjoamme räätälöityjä, kestäviä ja kustannustehokkaita ratkaisuja, jotka ottavat huomioon niin teknisen toteutuksen, taloudellisen kestävyyden kuin myös asutun sekä luonnonympäristön asettamat vaatimukset. Laajan asiantuntemuksemme ansiosta voimme palvella kokonaisvaltaisesti ja kantaa vastuun asiakkaidemme tuulivoimahankkeiden kehityksestä ja sovitun mukaisesta etenemisestä. Hankekehityksen eri elementtien huomioon ottaminen merkitsee parempaa riskienhallintaa yhteistyön alusta alkaen. 

Kokenut tuulivoima-asiantuntija ja luontoselvitysten erityisosaaja 

Olemme tukeneet asiakkaitamme menestyksekkäässä tuulivoimahankekehityksessä jo pitkälti toistakymmentä vuotta. Kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa etunamme ovat laaja aluetoimistoverkostomme, vahva paikallistuntemuksemme sekä pitkän yhteistyön tuoma kokemus eri kuntien ja viranomaistahojen kanssa.  

Kehitämme palvelutarjontaamme proaktiivisesti tuulivoimarakentamiseen liittyvien vaatimusten ja lainsäädännön muuttuessa. 

Olemme vastanneet lukuisten tuulipuistohankkeiden perustus- ja infrasuunnittelusta, laatineet kymmeniä yleiskaavoja sekä hankkeiden ympäristövaikutusten arviointeja (YVA-menettelyt). Olemme myös edelläkävijöitä nykyisen lainsäädännön mahdollistamassa YVA:n ja kaavoituksen yhteismenettelyssä.  

Luontoselvitykset ovat erityisosaamistamme. Biologitiimimme teki uraauurtavaa työtä linnuston tutkaseurantahankkeessa vuosina 2014–2018, kun selvitimme lintujen muuttokäyttäytymistä metsäisillä tuulivoimapuistoalueilla. Saimme käyttöömme uutta ja tärkeää tietoa, joka tuo erityistä luontoselvitysosaamista asiakkaidemme uusien tuulivoimahankkeiden suunnitteluun sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.  

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää siitä, miten tuulivoimahankkeen koko elinkaaren kattavat palvelumme auttavat luomaan vastuullista tulevaisuutta!