Hankkeen operointivaihe

Valmiin tuuli- tai aurinkovoimalan operoinnissa painopiste on mahdollisimman pitkän turvallisen käyttöiän varmistamisessa.

Aurinkovoimala yläpuolelta kuvattuna

Valmiin tuuli- tai aurinkovoimalan operoinnissa painopiste on mahdollisimman pitkän turvallisen käyttöiän varmistamisessa. Mahdollistamme uusiutuvan energian investoinnin täysimittaisen tuottavuuden tukemalla asiakkaitamme voimalan operoinnissa ja kunnossapidossa. 

Hyvin huollettu voimala on pitkäaikainen ja tuottava investointi 

Tuuli- tai aurinkovoimala pysyy toimintakunnossa ainoastaan jatkuvan työn ansiosta: laitteiston teknisen suorituskyvyn ja turvallisuuden pitkäaikainen ylläpitäminen on edellytys kannattavalle investoinnille.  
 

Säännölliset huollot ja tarkastukset pidentävät käyttöikää, tehokkuutta sekä turvallisuutta. 

Kun laitteiston kuntoa monitoroidaan ja tarvittaessa huolletaan, toiminnan kannalta välttämättömien laitteiden elinkaari pitenee, hyötysuhde paranee ja kustannuksia aiheuttavat käyttökatkokset saadaan minimoitua. 
 

Palvelemme kaikissa tuuli- ja aurinkovoimaloiden operointiin liittyvissä kysymyksissä  

FCG:llä on Suomen laaja-alaisin osaaminen uusiutuvan energian hankkeiden operointivaiheesta ja siihen liittyvien asiantuntijapalveluiden tarjoamisesta. Kokemuksemme ansiosta investointinne pysyy tuottavana, voimalan turvallisuus varmistetaan säännöllisesti ja ympäristölle aiheutuvia vaikutuksia voidaan seurata ja raportoida luotettavasti. 

Palvelemme kaikissa operointivaiheen tarpeissa: 

 • Kunnossapitopalvelut 
 • Omaisuudenhallintapalvelut 
 • Tarkastuspalvelut 
 • Jälkitarkistukset 
  • Luontoseuranta 
  • Ympäristövelvoitteiden seuranta (mm. melu, varjostus) 
  • Takuutarkastukset 
  • Vuositarkastukset 

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää uusiutuvaan energiaan liittyvistä palveluistamme.