Henkilöstökokemus

Henkilöstökokemus.

Työntekijät ovat usein paras tiedonlähde organisaation rakenteiden, prosessien ja kulttuurin toimivuudesta. Kartoittamalla henkilöstökokemusta esimerkiksi ITE-arviointimallilla tämä arvokas tieto saadaan hyötykäyttöön. Samalla luodaan parempia työpaikkoja ja sujuvampia palvelukokemuksia. 

Henkilöstökokemus on avainasemassa työhyvinvoinnin ja laadun parantamisessa 

Henkilöstökokemuksen kehittäminen on keskeinen strategisen HR-johtamisen kulmakivi tämän päivän organisaatioissa. Organisaatiossa työskentelevät eri ammattiryhmät voivat antaa kullanarvoisia näkemyksiä esimerkiksi prosessien toimivuudesta, sidosryhmätyöskentelystä ja asiakaskokemuksesta.  

Työntekijöiden tarjoamasta tiedosta voidaan tunnistaa tekijöitä, jotka vaikuttavat tarjotun palvelun tai tuotteen laatuun. Henkilöstökokemuksen systemaattinen arviointi onkin osa hyvää johtamista myös strategisella tasolla. 

Työntekijöiden osallistaminen ja heidän kauttaan saadun tiedon hyödyntäminen toiminnan parantamiseksi edistää myös työhyvinvointia ja organisaatiokulttuuria.  

ITE-arviointimalli tuottaa arvokasta tietoa henkilöstökokemuksesta 

ITE-arviointimalli on henkilöstö- ja palvelukokemuksen kartoitukseen kehitetty menetelmä, jota voidaan hyödyntää eri toimialoilla laidasta laitaan. ITE-arviointimalli nostaa esiin paitsi henkilöstön, myös sidosryhmien äänen. Toistamalla arviointi määräajoin saadaan arvokasta vertailutietoa tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista ja organisaation kehityksestä. 

 
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää! 

Tutustu palveluihimme. 

ITE-menetelmällä kartoitetaan henkilöstö- ja palvelukokemusta. Menetelmän avulla voidaan tunnistaa työyhteisön ja toiminnan vahvuuksia ja kehittämiskohteita osallistamalla työyhteisössä toimivat eri ammatti- ja sidosryhmät. 

Ota yhteyttä asiantuntijaamme. 

Sami Miettinen
Sami Miettinen
Varatoimitusjohtaja
Lähetä viesti