Henkilöstökokemus

ITE-arviointijärjestelmä

ITE on arviointimenetelmä henkilöstö- ja palvelukokemuksen kartoittamiseen ja kehittämiseen erityisesti sote-toimialalla. Menetelmän avulla voidaan tunnistaa työyhteisön ja toiminnan vahvuuksia sekä kehittämiskohteita osallistamalla työyhteisössä toimivat eri ammatti- ja sidosryhmät.  

Arviointien avulla henkilökunnan ja sidosryhmien ääni saadaan kuuluviin 

Osallistamisella, vaikutusmahdollisuuksien lisäämisellä ja yhteistyön kehittämisellä on merkittävä vaikutus henkilöstön työhyvinvointiin, ilmapiiriin sekä työyhteisön jäsenten väliseen luottamukseen. 

Dokumentoituja kokemuksia analysoimalla voidaan helpommin tunnistaa ja käsitellä kentällä toiminnan sujuvuutta häiritseviä ilmiöitä. Kun toiminnan tarkastelussa ja kehittämisessä huomioidaan henkilökunnan näkökulmia, luodaan samalla uusi kanava tiedon ja kokemusten jakoon työntekijöiden ja johdon välille. Menetelmä antaa mahdollisuuden tarkastella palveluntuotannon tilannetta ja työyhteisön tilaa myös asiakkaiden, potilaiden ja omaisten näkökulmista. 

ITE-menetelmällä kehitetään toimintaa ja edistetään työhyvinvointia. Menetelmällä saavutetaan monia hyötyjä: 

  • Mahdollistaa muutoksen käynnistämisen. Luo karkean tilannekartoituksen jatkotyöskentelyn pohjaksi ja tukee keskeisten kehitettävien aiheiden ja toimintojen tunnistamista. 
  • Tuo henkilöstön ja sidosryhmien äänen kuuluviin – osallistaa, vastuuttaa ja sitouttaa. 
  • Luo edellytykset parantaa keskustelua johdon ja henkilöstön välillä. On kanava ketterälle tiedonkeruulle, painottaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä 
  • On mittari kehittämistyön seurantaan ja vaikuttavuuden arviointiin. 
  • Tukee järjestelmällistä ja tavoitteellista kehittämistyötä ja toiminnan sisällön parantamista. 

Menetelmä toiminnan nykytilan arviointiin 

ITE soveltuu erikokoisille organisaatioille ja yrityksille toiminnan nykytilan arviointiin. Arviointi voidaan toteuttaa koko organisaatiolle, erikseen valituille yksiköille tai vastaajatahoille tai organisaatioiden sidosryhmille. 

Arvioinnit sisältävät kuusi aihekokonaisuutta väittämineen ja väittämät on räätälöity eri arviointityyppien mukaisesti: 

  • Henkilöstökokemus (työntekijät ja esihenkilöt)
  • Asiakaskokemus 
  • Omaiskokemus 
  • Tilaajakokemus 

Asiantuntijamme ovat tukenanne järjestelmän käytössä. Tuemme arviointien laatimisessa sekä analyysi- ja raportointivaiheessa. Lisäksi tarjoamme fasilitointitukea työyhteisön yhteisiin tilaisuuksiin sekä tulosten raportointitilaisuuksiin.

”ITE tuo prosessina esiin konkreettisia esimerkkejä kehittämisen tarpeista ja painopisteistä sekä toimivista kokonaisuuksista. Henkilöstön sitouttaminen kehittämiskohteisiin tapahtuu ITEn avulla johdonmukaisesti. Osallistuminen itsearviointiin ja tätä kautta laadunkehittämiseen lisää henkilöstön sitoutumista ja aktiivisuutta.”  
– Asiakas, 2019 

”Arviointimenetelmä on hyvin kevyt ja sopii usealle toimijalle.”  

– Asiakas, 2021 

Kiinnostuitko? Kerromme mielellämme lisää henkilöstö- ja palvelukokemuksen kartoittamisesta ITE-arviointimenetelmän avulla. Varaa aika ilmaiseen konsultaatioon ja keskustellaan lisää! 

Ota yhteyttä asiantuntijaamme. 

Anne Puumalainen
Anne Puumalainen
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti