Toimintaympäristön muutos

Toimintaympäristön muutos

Metsä ja puita

Tuotamme laaja-alaista tietoa toimintaympäristön taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta muutoksesta kuntien ja hyvinvointialueiden käyttöön.  

Toimintaympäristön analyysi auttaa suuntaamaan resurssit oikein 

Ajantasainen ja muutoksia ennakoiva tieto auttaa kuntia ja hyvinvointialueita tekemään perusteltuja päätöksiä. Organisaatioiden toimintaympäristöön vaikuttavat monet muuttujat, kuten esimerkiksi väestökehitys ja palvelutarpeiden muutokset. Näillä ja muilla muutostekijöillä on yhteisvaikutus kunnan tai hyvinvointialueen toimintamahdollisuuksiin sekä halutun palvelutason saavuttamiseksi vaadittuihin resursseihin.  

Tilastoihin perustuva ja kattava toimintaympäristöanalyysi mahdollistaa viisaan päätöksenteon. 

Oman toimintaympäristön taloudelliset ja yhteiskunnalliset indikaattorit on ensiarvoisen tärkeää tuntea, jotta tuleviin muutoksiin osataan varautua hyvissä ajoin esimerkiksi palvelurakenteen tai resurssijaon muutoksilla. Ymmärtämällä oman kunnan tai hyvinvointialueen tilanne voidaan myös verrata resurssien tämänhetkistä kohdentamista suhteessa muihin alueisiin. 

Autamme luomaan luotettavan tilannekuvan 

FCG tuottaa asiakkailleen tilastollisiin indikaattoreihin perustuvaa tietoa, jotka yhdistyvät asiantuntijoidemme työstäminä kattavaksi toimintaympäristöanalyysiksi. Hyödynnämme laajasti julkisia ja avoimia tietoaineistoja ja -lähteitä analyysiemme pohjana. 

Toimintaympäristöanalyysin pohjalta voidaan myös laskea odotekustannuksia: kuinka paljon nettokustannukset olisivat, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Luotettavan tiedon pohjalta voidaan tehdä vastuullisia päätöksiä esimerkiksi tulevaisuuden sopeutustoimista tai resurssien jakamisesta. 

 
Haluaisitko kuulla lisää? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – katsotaan yhdessä, miten voisimme olla avuksi.