Talouden tasapainotus

Autamme kuntia sopeutustoimien suunnittelussa.  

Kun kunnan taloustilanne on ajautunut pisteeseen, josta omin voimin ei enää selvitä, tarvitaan ulkopuolista tukea. Helpot keinot säästöjen aikaansaamiseksi on tyypillisesti jo käytetty, ja vaarana on ajautuminen kriisikunnaksi. FCG on Suomen johtava kuntatalouden asiantuntija. Autamme kuntia sopeutustoimien suunnittelussa.  

Taloustilanteen tasapainottaminen vaatii asiantuntemusta – ja rohkeutta 

Kuntatalouden konsultointitoimeksiannoissa on lähes poikkeuksetta kyse vaikeasta taloustilanteesta ja mahdollisuudesta sopeuttamiseen: kunnan talous on jo ajautunut tai on ajautumassa kriisiin.  

Asiantuntijan avulla toteutettavalla taloustilanteen tasapainottamisella kunnalle pyritään turvaamaan keinot taloudellisesti kestävään toimintaan tulevaisuudessa ja mahdollisuus kehittymiseen. Samalla pyritään säilyttämään kunnan itsenäisyys ja välttämään kriisikuntamenettely. Puolueeton kuntatalouden asiantuntija analysoi tilanteen ja tekee ehdotukset käytännön toimenpiteiksi. Poliittinen johto käy ehdotukset läpi ja tekee päätökset. 

Paimiossa taloutta on hoidettu hyvin, mutta edessä häämöttäviä ongelmia haluttiin ennakoida. FCG:n toimeksiannon tavoitteena oli sekä saada ulkopuolinen varmistus tilanteesta että löytää toimintoja, joissa sopeuttaminen voisi olla mahdollista.

Kouvolan kaupunki pyysi FCG:tä selvittämään Marjoniemen yhtenäiskoulu-monitoimitalon toteuttamista hankesuunnitelmassa määriteltyä alhaisemmilla kustannuksilla. Tavoitteena oli löytää jo laadittua hankesuunnitelmaa edullisempi ratkaisu.

Hankesuunnitelman alkuperäinen tilaohjelma tarkastettiin ja keskeisimmät tilat suhteutettiin 12 prosenttia alkuperäistä pienempään käyttäjämäärään. Tilaohjelmien väliseksi kustannuseroksi arvioitiin noin 6 miljoonaa euroa.

Sopeutustoimien suunnittelu pohjaa aina perusteelliseen tilannekuvaan 

Sopeutustoimien tunnistaminen pohjaa aina kunnalle tuotettuun talous- ja toiminta-analyysiin, joka sisältää myös painelaskelman. Näin kunnan talous voidaan läpivalaista ja luodaan tietoon perustuva tilannekäsitys: analyysi auttaa tuomaan näkyväksi niin kunnan historian kuin tulevaisuuden talousnäkymän. Samalla tunnistetaan sopeutustarpeen suuruus ja määritetään realistinen aikajänne toimenpiteille. 

Sopeutusprosessin tavoitteena on suunnitella valtuustossa hyväksyttävä kokonaispaketti, jonka avulla kunnan talous saadaan oikaistua haluttuun asentoon.

FCG:n vetämällä sopeutusprosessilla on aina kunnassa ohjausryhmä. Kokonaisvaltainen sopeutuspaketti valmistellaan analyysiin pohjaten yhdessä kunnan johtoryhmän ja asiantuntijoiden kanssa. Sopeutuspaketti sisältää monipuolisen toimenpidevalikoiman, joista osa lisää tuloja ja osa vähentää menoja – sopeuttaminen ei siis ole ainoastaan säästämistä, vaan myös aktiivisia päätöksiä siitä, mihin halutaan panostaa. Tarvittaessa FCG:n asiantuntija auttaa viemään sopeutuspaketin valtuuston päätöksentekoon. 

FCG:n tarjoama sopeutustoimen tuki auttaa kuntaa oikaisemaan taloustilanteensa: 

  • Kattava palvelupaketti talouden sopeutuksen suunnitteluun ja läpivientiin 
  • Palvelupaketti sisältää tapauskohtaiset tausta-aineistot, talous- ja toiminta-analyysin, painelaskeman, organisaatiorakenteen selvityksen, tiedottamisen sekä sopeutuspaketin kokoamisen yhdessä poliittisten päätöksentekijöiden ja kunnan viranhaltijoiden kanssa 

Haluaisitko kuulla lisää? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – katsotaan yhdessä, miten voisimme olla avuksi. 

Kimmo Haapasalo
Kimmo Haapasalo
Johtaja, Johtaminen ja talous
Lähetä viesti
Täytä lomake ja asiantuntijamme ottavat yhteyttä.

Täytä lomake ja asiantuntijamme ottavat yhteyttä.