Hankekehitys

Tuulivoiman hankekehitys

Puinen rakennuksen malli

Pidämme huolen, että tärkeä investointinne saa tukevan perustan 

Tuottava uusiutuvan energian hanke rakentuu huolellisen, ammattitaitoisen ja laaja-alaisen valmistelun kautta. Monialaisen osaajajoukkomme ansiosta FCG:llä on maan parhaat edellytykset varmistaa, että uusiutuvan energian hanke lähtee heti alusta asti oikeille raiteille ja valmistelussa on huomioitu niin tekniset, taloudelliset kuin ekologiset näkökulmat. Yhteistyön kokonaisuus määritellään kunkin hankkeen erityistarpeet huomioiden.

Investoinnin suunnitteluvaihe on paras tilaisuus saavuttaa kustannussäästöjä ja varmistaa turvallisuus.

Tuulivoiman rakentamisvaihetta edeltää useita viranomaisen edellyttämiä selvitysprosesseja. Meiltä saat lain edellyttämät selvitykset ja menettelyt saattamaan hankkeesi rakentamisvalmiuteen. Hankekehitysvaiheessa laaditaan realistiset aikataulut ja tunnistetaan eri rajapinnoissa mahdollisesti piilevät riskit. Kun esiselvitykset ja suunnitelmat on tehty huolellisesti, on erilaiset vaihtoehdot helpompi tunnistaa ja päätöksenteko perustuu aitoon ymmärrykseen niiden vaikutuksista.

Palveluvalikoimamme kattaa kaikki hankekehityksen tärkeät osa-alueet:

 • YVA-menettelyt
 • Kaavoitus
 • Due diligence -selvitykset
 • Juridinen tuki
 • Tekninen esisuunnittelu
  • Layout-suunnittelu
  • Infrasuunnittelu
   • Rakennuspaikkojen määrittely
   • Teiden suunnittelu
   • Nostoalueiden suunnittelu
   • Geosuunnittelu
  • EMV-menettely
  • Sähköverkon suunnittelu
  • Liityntäjohdon esisuunnittelu
  • Luvitukset

Hankekehitys on paras hetki luoda tulevaa tuottavuutta

Tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden ensi vaiheet ovat investoinnin tuottavuuden ja näkökulmasta varsin merkittävät. Myöhemmässä hankkeen toteutusvaiheessa kustannussäästöjä tuottavia muutoksia on hankala tehdä. Panostaminen hankekehitykseen tuottaa hyötyä läpi hankkeen elinkaaren.

Uusiutuvan energian hankkeilla on tyypillisesti vaikutuksia myös muuhun rakennettuun ja luonnonympäristöön. Kumppanuus kanssamme varmistaa, että kaikki relevantit näkökulmat huomioidaan hyvissä ajoin, tuleva voimala on turvallinen ja tärkeä hanke saa arvoisensa perustan.

Tutustu tekemäämme työhön

3D-mallinnettu tuulipuisto

Kannonkosken Vuorijärvien tuulivoima-alue on toteutuessaan yksi Suomen suurimpia tuulipuistoja. FCG laati tuulivoimayleiskaavan tuulipuiston suunnittelun visualisoinnissa on hyödynnetty 3D-mallinnusta. Tämä nettiselaimessa toimiva tuulivoimaloiden sijoittumisen visualisoiva Mapgets-kaavoitussovelluksemme on kaikille avoin. Tutustu lisää 3D-mallinnukseen!

Kiinnostuitko? Haluatko soiton tai sähköpostin asiantuntijaltamme?

Haluaisitko kuulla lisää palveluistamme tuulivoiman hankekehityksessä? Ota yhteyttä asiantuntijaamme alla olevalla lomakkeella!

Pyydä tarjous tai lisätietoja hankekehityksen palveluistamme

Pyydä tarjous tai lisätietoja hankekehityksen palveluistamme

Jari Lappalainen
Jari Lappalainen
Liiketoimintajohtaja, Energia
Lähetä viesti