Asiakastarina

Porvoon kaupunki hyödyntää sijaisten hallinnoinnissa Kuntarekryä

Päiväkoti Helmessä Porvoon kaupungilla keikkatyöntekijät saadaan nopeasti tarvittaviin vuoroihin Kuntarekryn sijaisrekisteri-palvelun avulla.

Päiväkoti Helmi on noin viisi vuotta sitten valmistunut päiväkoti Porvoossa. Päiväkodissa työskentelee yhteensä 20 työntekijää. Päiväkodin arjessa on tärkeää, että paikalla on riittävästi henkilökuntaa, jotta päiväkodin arki saadaan rullaamaan sujuvasti. Tämä on myös laissa määrätty, jotta lapsille voidaan tarjota laadukasta varhaiskasvatusta, käydä erilaisilla retkillä ja jakaa lapsia tarvittaessa pienempiin ryhmiin ja jotta kaikki lapset saavat sen, mitä tarvitsevat.

”Vinkkinä kaikille; käyttäkää ehdottomasti Kuntarekryn sijaisrekisteriä, se säästää paljon työaikaa ja vähentää mielettömästi stressiä”

Minna Turunen työskentelee päiväkoti Helmessä päiväkodin johtajana ja käyttää työssään säännöllisesti Kuntarekryn sijaisrekisteriä. ”Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin olemme saaneet paljon apua sijaisrekrystä. Työmarkkinat ovat muuttuneet, ja nykyään on paljon ihmisiä, jotka eivät edes halua vakinaista työtä, vaan tekevät mieluummin lyhyempää keikkatyötä. Meillä on sijaisina myös paljon opiskelijoita ja eläkeläisiä”, Minna kertoo.

Kun työntekijä ilmoittaa Minnalle, että hän on sairaana, eikä pääse töihin, käy Minna saman tien kirjautumassa Kuntarekryyn ja tekee ilmoituksen, että päiväkodille tarvitaan sijaista. Työkaluna sijaisrekisteri on Minnan mukaan loistava ja toimii tehokkaasti.

”Nykyään jos saan henkilöstöltä ilmoituksen poissaolosta, en enää hätäänny, vaan tiedän että minulla erittäin hyvät mahdollisuudet saada sopiva sijainen vielä samalle päivälle. Kun sijaisia saadaan, auttavat he meitä arjessa siinä, että se mitä lapsille on suunniteltu, pystytään myös toteuttamaan, kun meillä on riittävä määrä henkilöstöä paikalla.”

Minna kertoo, että sijaisrekisteriin on helppo laittaa tärkeät ja tarvittavat tiedot, jotka välittyvät sijaiselle, kun hän on tulossa meille työvuoroon. Aina olisi hyvä mainita sijaiselle muun muassa mihin ryhmään ja minkä ikäisille hän on tulossa sijaiseksi ja onko jotain muuta, mitä olisi hyvä ottaa huomioon.

Vinkkinä kaikille; käyttäkää ehdottomasti Kuntarekryn sijaisrekisteriä, se säästää paljon työaikaa ja vähentää mielettömästi stressiä”, Minna summaa.

Viime vuonna Kuntarekryn sijaisrekisterin kautta:

  • tehtiin yhteensä 236 404 akuuttia sijaishakua
  • saatiin täytettyä yhteensä 118 929 sijaisuutta, jotka sisälsivät huimat 1 439 430 työvuoroa
  • sijaisuuksia tarjottiin viikossa yli 4000
  • hakemuksia sijaisuuksiin jätettiin lähes 30 000.