Valaistut rakennuksen ikkunat pimeässä kaupunkiympäristössä
Uutinen

Diip-ohjelmisto johtamistyön tueksi Pohjois-Savon hyvinvointialueelle

Pohjois-Savon hyvinvointialue hankki käyttöönsä tekoälypohjaiseen ennustealgoritmiin perustuvan diip -henkilöstösuunnitteluohjelmiston. Diip-ohjelmiston käyttö on osa talousarviosuunnitteluprosessia, josta saadaan realistiset henkilöstöbudjettiennusteet talousarviopohjiin syötettäväksi. Ohjelmisto mahdollistaa myös talousarviovuoden aikana tapahtuvien henkilöstöresurssimuutosten ennustaminen ja näiden muutosten kustannusvaikutusten ennakoinnin henkilöstöbudjettiin. 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen tavoitteena on saada esihenkilöiden käyttöön henkilöstösuunnitteluohjelmisto, joka mahdollistaa henkilöstö- ja organisaatiomuutosten mallintamisen sekä suunnittelun ajantasaisen ja päivittyvän tiedon avulla. Ohjelmiston hankinnalla ja paremmalla henkilöstösuunnittelulla tavoitteena on yhdistää henkilöresurssien käyttö ja taloudensuunnittelu sekä seuranta yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Uskomme Diip-järjestelmän tuovan näkyvämmäksi henkilöstöresurssimuutosten todelliset vaikutukset talouteen ja sitä myötä johtamistyön tehostuvan. ” kertoo hyvinvointialueen palvelussuhdepäällikkö Kaarina Halonen.

Diip koettiin integraatiorajapintoineen valmiiksi ja soveltuvaksi tuotteeksi hyvinvointialueen tarpeisiin ja siksi sen käyttöönotto oli mahdollista aloittaa nopealla aikataululla. Diipin avulla hyvinvointialue voi mm. laatia henkilöstöbudjettinsa, vaikka sillä ei ole käytössä perinteisesti talousarvion laadinnassa käytettävää 12 kuukauden henkilöstötietoa ja budjettitoteumaa.

Tuotteen algoritmi rakentaa ennusteen hyvinvointialueen palkkajärjestelmän maksutapahtuma-, palvelussuhde- sekä poissaolotietoon pohjautuen. Ennustealgoritmin muodostama päiväkohtainen työntekijähinta mahdollistaa myös talousarviovuoden aikana tapahtuvien henkilöstöresurssimuutosten kustannusvaikutusten ennustamisen suhteessa asetettuun henkilöstöbudjettiin. 

Olemme erittäin iloisia päästessämme aloittamaan yhteistyön Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa. Hyvinvointialueiden henkilöstöresurssoinnin haasteista on julkisuudessa riittänyt paljon kriittistäkin puhetta, joten juuri siitä syystä on hienoa nähdä, että haasteisiin pyritään löytämään ratkaisuja. Älykkäällä automaatiolla, koneoppimisella ja tekoälyllä on potentiaalia mullistaa sosiaali- ja terveydenhuollon tuottavuuden ja tehokkuuden kehittämisessä ja samalla tuottaa ratkaisuja  kriisiytyneeseen resurssitilanteeseen”, kertoo diip -ohjelmiston tuoteomistaja Toni Saalasti.

diip on isoille julkisorganisaatioille suunnattu tekoälypohjainen henkilöstösuunnitteluohjelmisto. diipin tekoälyalgoritmi muuttaa organisaation operatiivisten järjestelmien, pääasiassa palkkajärjestelmän, tuottaman datan ennusteeksi, jonka avulla voidaan toteuttaa skenaarioita ja simulaatioita tulevien muutosten ennakoimiseksi ja organisaation sisäisen muutosprosessin tukemiseksi.

Kysy lisää

Ville Jurkkala
Ville Jurkkala
Johtaja, Liiketoiminnan kehittäminen
Lähetä viesti