Diip

Organisaatiosi läpinäkyvämpänä kuin koskaan ennen

Ennustettavuutta henkilöstömuutoksiin

Onko organisaatiollasi tarve analysoida henkilöstötietoa, skenaroida tulevia muutoksia ja simuloida muutosten vaikutuksia, mutta data, resurssit ja oikeat työkalut puuttuvat?

diip tarjoaa tuotteistetun dataympäristön, työkalut muutosten skenarointiin ja simulointiin sekä asiantuntevan datatiimin erillisiin dataprojekteihin, oli kyse sitten palkkaharmonisaatioon tai palkantarkastukierrokseen liittyvästä kustannuslaskennasta

Voit laatia pidemmän aikavälin henkilöstösuunnitelmia jatkuvasti päivittyvän datan pohjalta, valmistella erilaisia skenaarioita ja ennakoida tulevia henkilöstökustannuksia. Diipillä havainnollistat erilaisten toimintaskenaarioiden kustannusvaikutukset ja ennustat tulevia kuluja suhteessa asetettuun henkilöstöbudjettiin.

diip on julkisorganisaatioille suunnattu tekoälypohjainen henkilöstösuunnitteluohjelmisto. Tuotteeseen sisäänrakennettu tekoälyalgoritmi muuttaa organisaation operatiivisten järjestelmien tuottaman datan ennusteeksi, jonka avulla voidaan toteuttaa skenaarioita ja simulaatioita tulevien muutosten ennakoimiseksi ja organisaation sisäisen muutosprosessin tukemiseksi

Luo erilaisia suunnitelmia ja skenaarioita organisaatiosi muutosjohtamisen tueksi. Voit suunnittella ja kokeilla ajantasaisella henkilöstötiedolla, kuinka isommat tai pienemmät muutokset vaikuttavat organisaatioon ja henkilöstökuluihin.

  • Organisaatiomuutoksen suunnittelu ajantasaisella henkilöstötiedolla
  • Tulevan tilikauden henkilöstöbudjetin suunnittelu
  • Kuluvan tilikauden  henkilöstöbudjetin muutosten suunnittelu
  • Jatkuva henkilöstösuunnittelu

Miten henkilöstökulut tulevat toteutumaan?

Tuotteeseen sisäänrakennettu tekoälyalgoritmi muuttaa organisaation operatiivisten järjestelmien tuottaman datan kustannusennusteeksi eri organisaatiotasoille. Ennustealgoritmin laskentmallin tuottamia tunnuslukuja voidaan myös hyödyntää tulevien muutosten skenaroinnissa ja simuloinnissa.

  • Kuukausikohtaiset ennusteet suhteessa asetettuun budjettiin
  • Porautuminen koko organisaation ennusteesta yksikkökohtaisiin ennusteisiin
  • Henkilöstöryhmäkohtaiset ennusteet

Yhdistä henkilöstö- ja kustannustieto – ilman kalliita it-projekteja!

Tuotteistettu dataympäristö ja valmiit integraatiot mahdollistavat organisaatiosi taustajärjestelmien sisältämän tiedon kytkemisen suunnittelutyökalun tietopohjaan. Tiedot päivittyvät taustajärjestelmistä automaattisesti kerran vuorokaudessa tai kerran kuukaudessa, ja käytettävissäsi on aina ajantasaisin tieto henkilöstösuunnittelun tueksi. Tarvittaessa diipissä rikastetut tiedot viedään tietoaltaan kautta takaisin taustajärjestelmiin.

Integroitavat taustajärjestelmät:

  • Palkkajärjestelmä
  • Kirjanpitojärjestelmä
  • Taloussuunnittelujärjestelmä

Kiinnostuitko diipistä?

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!