Näkemyksiä

Suomalainen osaaminen parantaa hyvän elämän edellytyksiä meillä ja maailmalla

Suomalaiset tunnetaan periksiantamattomana kansana, joka käänsi suot ja metsät rikkaaksi viljelysmaaksi puhtaalla lihas- ja tahdonvoimalla. Meillä onkin historiamme ansiosta valtavasti osaamista muun muassa maatalouden ja maaseudun kehittämisessä sekä luonnonvarojen kestävässä käytössä. Nykypäivänä olemme maailman kärkimaita myös ilmastonmuutoksen torjumisessa ja uusien energiamuotojen hyödyntämisessä.

Tätä tietotaitoa myös me FCG:llä olemme vieneet eteenpäin jo yli 50 vuotta, ja lähes kaikissa maailman maissa. Tänäkin vuonna se tarkoittaa lähes 200 hanketta noin 30 maassa. Vaikka näiden hankkeiden teemat vaihtelevat, yhteistä niillä on se, että hyvän elämän edellytyksiä niissä kaikissa parannetaan.

Se taas tarkoittaa muun muassa hyvää hallintoa, koulutusta, tasa-arvoa sekä kiertotaloutta edistäviä hankkeita, joilla varmistamme, että paikallisella väestöllä on mahdollisuudet rakentaa kestävä, puhdas ja terveellinen elinympäristö koko väestölle.

Koulutuksen merkitystä ei voi vähätellä

Suomi on tunnettu myös siitä, että meillä on yksi maailman parhaista koulutusjärjestelmistä. Pitkään ulkomailla asuneena olen huomannut, ettemme Suomessa kunnolla edes ymmärrä, kuinka hyvä ja arvostettu koulutusbrändimme maailmalla on.

Emme Suomessa kunnolla ymmärrä, kuinka hyvä ja arvostettu koulutusbrändimme maailmalla on.

Mielestäni meidän kaikkien on muistettava vaalia suomalaista osaamista. Jokaisen oma motivaatio kouluttautua ja opiskella uutta on yhä suuremmassa roolissa. Pienessä kansakunnassa se korostuu entisestään. Kun digitaalinen transformaatio pyörittää toimialoja uuteen uskoon, on meidän kaikkien oltava valmiita opiskelemaan näitä uusia työskentelytapoja, jotta suomalaiset yritykset ja organisaatiot voivat kehittyä ja pysyä mukana kilpailussa.

Aivovuoto voi olla myös rikkaus

Suomalaisen osaamisen valuminen ulkomaille huolestuttaa joitakin. Mielestäni tällä kolikolla on myös positiivinen kääntöpuoli. Liike on hyödyksi kaikille, ja paras maailma on sellainen, jossa kiinnostavat paikat ja kiinnostuneet tekijät kohtaavat toisensa mahdollisimman helposti. Muualla kuin Suomen rajojen sisällä asuva suomalainen osaaja yleensä edistää myös muiden suomalaisten asiaa, koska on aina osa verkostoa, jossa tieto kulkee ja mahdollisuuksia syntyy.

Paras maailma on sellainen, jossa kiinnostavat paikat ja kiinnostuneet tekijät kohtaavat toisensa mahdollisimman helposti.

Suomen on oltava hyvä paikka osaajille. Silloin liikettä on molempiin suuntiin, eikä aivovuodon tarvitse olla niin suuri stressin aihe. En erityisesti edes pidä sanasta aivovuoto, koska se pitää sisällään ajatuksen suljetusta maailmasta, jota ei enää ole. Puhutaan mieluummin vaikka aivovirrasta. Suomellahan on maailman parhaita lähtökohtia olla se hyvä paikka.

Sami Kangasharju
Sami Kangasharju
Executive Vice President
Lähetä viesti