Uratarina

Tutustu FCG:läiseen! Pamela White, Senior Manager, Kehityskonsultointi

Olen Pamela White ja työskentelen FCG:llä Kehityskonsultoinnin liiketoiminnassa työnimikkeellä Senior Manager. Työhöni kuuluu projektinhallintaa, konsultointityötä sekä tarjousten tekemistä. Tämä kaikki tapahtuu yhteistyössä useiden eri rahoittajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa useissa eri maissa maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi vuonna 2022 työskentelin projekteissa, jotka sijoittuivat Nepaliin, Pakistaniin, Intiaan, Kirgisiaan ja Tansaniaan.

Henkilökohtaisesti kaikkein merkittävimmät projektit minulle ovat olleet Nepalissa, jossa FCG on työskennellyt vuodesta 1990 lähtien. Projektit on rahoitettu Suomen ulkoministeriön ja Nepalin hallituksen sekä myöhemmin myös EU:n toimesta ja niissä on keskitytty vesivarojen hallintaan. Viime vuosina olen työskennellyt myös YK:n ja Aasian kehityspankin projekteissa. Näihin tehtäviin liittyy paljon matkustamista ja kirjoitustehtäviä, ja pidän siitä, että niissä on mahdollisuus oppia aina jotain uutta.

Ennen FCG:lle tuloani työskentelin eläinlääkärinä Australiassa ja Iso-Britanniassa, sekä Nicaraguan maatalousministeriössä. Sitten tapasin suomalaisen aviomieheni Nicaraguassa, ja palasimme Australiaan, jossa aloitin työt kansalaisjärjestössä ja perustimme perheen. Vuonna 1999 päätimme muuttaa Suomeen. Ulkomaalaisena oli vaikea löytää työtä ilman sujuvaa suomen kielen taitoa, mutta onnistuin saamaan aloituspaikan pienestä konsulttiyrityksestä. Useiden fuusioiden ja yrityskauppojen jälkeen olen yhä täällä!

Kaiken kaikkiaan olen työskennellyt FCG:n – tai sitä edeltäneiden yritysten kanssa 22 vuotta, joten olen varsin tyytyväinen! FCG:llä on alhainen hierarkia, ja täällä on mahdollisuus tehdä päätöksiä suhteellisen itsenäisesti. Työ on myös monipuolista, Arvokas asia minulle on myös Kehityskonsultoinnin oma joukkue, josta on tullut minulle hyviä ystäviä.

Minulta kysytään usein koulutuksestani ja olenkin melko lailla ikuinen opiskelija! Ensimmäinen tutkintoni on eläinlääketieteen kandidaatin tutkinto Australiasta. Tämän lisäksi olen opiskellut yhteiskunnallisia aiheita ja suorittanut jatko-opintoja humanistisessa tiedekunnassa (Latinalaisen Amerikan tutkimus). Minulla on myös kansainväliseen kehitystyöhön keskittynyt valtiotieteiden maisterin tutkinto ja vuonna 2020 valmistuin Helsingin yliopistosta valtiotieteiden tohtoriksi aiheenani kehitystutkimus.

Kehityskonsultoinnissa meillä on onni olla ammatissa, joka enemmänkin kutsumus kuin työ. Työskentelemme hyvinvoinnin puolesta kehitysmaissa, yhteistyössä paikallisten ihmisten kanssa. Tavoitteenamme on kehittää paikallisia instituutioita sekä yhteiskunnallisia normeja ja elinoloja. Olemme myös mukana ympäristönsuojelua edistävässä työssä.