Blogit

Sote ja hyvinvointi

Kuntien palvelutuotanto muuttuu nyt nopeasti. Uusia toimintatapoja ja johtamismalleja tarvitaan. Vain luotettavan tiedon pohjalta on mahdollista tehdä päätöksiä, jotka parhaiten hyödyttävät organisaatiota ja asiakasta – kuntalaista.

Autamme sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita rakennemuutoksessa ja varautumisessa tulevaan. Perehdymme huolella organisaatiosi nykytilaan. Teemme kehittämisehdotuksen. Seisomme rinnalla, kun hyvin suunniteltu muutos viedään käytäntöön.

Yksilöllistä konsultointia sote-johdon tarpeisiin 

Asiantuntijamme ovat sekä arjen työn osaajia että johtamisen konkareita. Meille on kunnia-asia, että ratkaisut tuovat merkittäviä hyötyjä ja niiden soveltaminen on sujuvaa. 

Tuemme sekä laadun että prosessien kehittämistä ja johtamista. Lähtökohtamme on aina kustannusvaikuttava toimintapa. Palvelumme jakautuvat viiteen osa-alueeseen Balanced Scorecards -viitekehystä mukaillen. 

  • asiakasanalyysit: toimintakyvyn arviointi, hoito- ja palvelusuunnitelmien auditointi, palveluohjauksen kehittäminen, digitaalisten palveluiden kehittäminen. 
  • prosessianalyysit: hoitoketjujen kehittäminen lean-periaatteella, kriteereiden ja toimintamallien yhtenäistäminen 
  • henkilöstöanalyysit: yksilöiden ja työyhteisön kehittäminen työhyvinvointi ja työsuojelu 
  • talousanalyysit: kustannusvaikuttavuuden, taloudellisen riskin ja kompensaatiotason arviointi ja tuottavuusanalyysit 
  • johtamisen ja muutosjohtamisen tuki: strategiat, auditointi, laadunhallinta, valvonta, omavalvonta ja itsearvioinnin palvelut. 

Hyödynnä tietoa toiminnan kehittämisen ja johtamisen tukena!

Tavoitteena on johtaa toimintaa ajantasaisen, luotettavan tiedon pohjalta. Jotta tavoite toteutuu, on tärkeää, että käytössä olevat menetelmät ja johtamisen apuvälineenä käytettävät tiedot ovat yhteneviä. Tiedolla johtamisen opas on laadittu sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisen tueksi ja tiedolla johtamisen kehittämiseksi ja tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon parissa työskenteleville.

LATAA TIEDOLLA JOHTAMISEN OPAS