Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä elämme ainutlaatuisia ja poikkeuksellisia aikoja. Sote-uudistus on historian suurimpia rakenneuudistuksia. Samaan aikaan haasteena on koronapandemia, ja sen seurauksena syntynyt hoito- ja palveluvelka. Haasteita riittää, mutta haasteiden lisäksi uusi toimintaympäristö luo myös valtavasti uusia mahdollisuuksia. Mutta ei hätää, autamme sekä haasteiden ratkaisussa, että mahdollisuuksien tunnistamisessa ja toteuttamisessa.

Sosiaalipalvelut
Sosiaalipalvelut
Terveydenhuolto
Terveydenhuolto

Kauan odotettu ja valmisteltu sote-uudistus toteutuu vihdoin, ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Tällä hetkellä hyvinvointialueiden toimintaa valmistelevat väliaikaiset valmistelutoimielimet​. Ensimmäiset hyvinvointialuevaalit käydään tammikuussa 2022, ja aluevaltuustot aloittavat toimintansa maaliskuun 2022​ alusta.

Mikä sosiaali- ja terveydenhuollossa muuttuu?

Järjestämisvastuun siirtymisen lisäksi uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopistettä siirretään vahvemmin perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Tavoitteena on vahvempi sosiaali- ja terveyspalveluiden integrointi, yhteensovitetut palvelut, sujuvat hoito- ja palveluketjut sekä tarpeenmukaisten ja vaikuttavien palveluiden oikea-aikainen saatavuus. 

Tavoitteena on myös kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja ja taata yhdenvertaiset palvelut kaikille hyvinvointialueen asukkaille. Tulevaisuuden laaja-alaisista sosiaali- ja terveyskeskuksista avun saa yhdellä yhteydenotolla, kun palvelut toimivat moniammatillisesti kokonaisuutena, eivätkä pirstoutuneina toisistaan irrallaan. Digitaalisia palveluja kehitetään uudistuksessa entisestään.

Kehitämme palvelu- ja hoitoketjuja

Kuntamarkkinoilla 16.9.2021 asiantuntijamme Anne Puumalainen ja Vilma Viitasaari pitivät puheenvuoron siitä, mitä alueellisten palvelu- ja hoitoketjujen rakentaminen tarkoittaa hyvinvointialueiden näkökulmasta.

Lataa tallenne 

Meidän tavoitteenamme on luoda ymmärrys hyvinvointialueiden palvelu- ja hoitoketjuista, minkä kautta hahmottuu kokonaiskuva niiden vahvuuksista, heikkouksista ja kehittämistarpeista. Olemme mukana kehittämässä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja tarjoamme ratkaisuja sekä mallinnuksia palvelu- ja hoitoketjujen ja kokonaisprosessien kehittämiseen. Näin asiantuntijan näkökulmasta on hienoa päästä työskentelemään näiden mahdollisuuksien parissa!

Mikäli tarvitset apua palvelu- ja hoitoketjujen mallinnuksessa, suunnittelussa ja kehittämisessä, olethan yhteydessä!

Palveluihimme pääset tutustumaan täältä: Sote-palveluiden tuottaminen