Uutinen

FCG teki hyvinvointialueille pienen oppaan häiriökysynnästä

Häiriökysyntä haastaa hyvinvointialueita. Se nostaa kustannuksia ja synnyttää tyhjäkäyntiä ja tyytymättömyyttä niin asiakkaiden kuin työntekijöiden arjessa. Kun kustannusten nousua halutaan hillitä ja samalla luoda yhdenvertaisemmat ja oikea-aikaisemmat palvelut kaikille suomalaisille, häiriökysyntään tarttuminen on yksi merkittävistä tavoista onnistua hyvinvointialueille asetetuissa tavoitteissa.

Tämän työn tueksi FCG on nyt julkaissut maksuttomasti ladattavan oppaan häiriökysynnästä hyvinvointialueille. Oppaassa kuvataan, mistä häiriökysynnässä on kyse, miten se yleisimmin ilmenee sosiaali- ja terveyspalveluissa ja miten päästä niin laadullisen kuin määrällisen analyysin kautta kiinni siihen, miten suuri ongelma häiriökysyntä omalla hyvinvointialueella on. Lisäksi oppaasta saa käsityksen siitä, miltä voisi näyttää projekti, jossa lähdetään taklaamaan häiriökysyntää.

”Koen, että meidän tehtävämme on auttaa hyvinvointialueita onnistumaan niiden tavoitteissa. Siksi tämä opas on tehty. Toivon, että se toimii hyvinvointialueilla ajatusten herättäjänä ja sytykkeenä lähteä liikkeelle tässä työssä”, sanoo Sote ja hyvinvointi -liiketoiminnan johtaja Iina Vartia.