Näkemyksiä

Miksi perehdytyksellä on merkitystä?

Aiheena perehdytys on lähestulkoon kaikkien eri organisaatioissa työskentelevien puheissa ja mielissä, oli kyse sitten johtotasosta, tai muissa tehtävissä työskentelevistä henkilöistä. Eikä asiaa turhaan nosteta esille ja kerrota ilosanomaa perehdytyksen merkityksellisyydestä uudelle työntekijälle tai tehokkuuden kasvulle. Perehdytys on kaiken työn tekemisen perusta. Ilman laadukasta ja kattavaa perehdytystä uusi työntekijä tai uuteen rooliin astuva osaaja ei kykene antamaan itsestään parasta lopputulosta oman työn kannalta. Perehdytystä voidaan verrata talon perustuksiin. Jos pohjatyöt ovat tehty heikosti, niin ei lopputuloskaan voi olla kovin laadukas. Talo yrittää hoitaa tehtäväänsä parhaansa mukaan, mutta haastavaa se on hataran perustuksen voimin. Perehdytyksen piiriin tulisi ottaa mukaan kaikki työntekijät esihenkilöitä unohtamatta.

Mutta kyse ei ole vain siitä, mitä perehdytettävä saa perehdytykseltä, vaan mitä organisaatio saavuttaa satsaamalla perehdytykseen. Perehdytyksellä…

Luot pehmeän laskun – ja sitoutat osaajan

Perehdytyksen avulla uudelle työntekijälle annetaan avaimet onnistua omassa työssään toivotulla tavalla. Sen avulla uusi työntekijä saa pehmeämmän laskun uusien haasteiden pariin, jotta ne eivät tuntuisi ylitsepääsemättömiltä. Uusien toimintatapojen ja työtehtävien lisäksi perehdytyksessä työntekijä pääsee kiinni organisaation yrityskulttuuriin, työympäristöön ja työyhteisöön. Uudet kollegat tulevat tutuksi, kun perehdytykseen osallistetaan esimiehen lisäksi myös muita asiantuntijoita, kokonainen perehdytystiimi. Jotta perehdytys olisi seurattavaa ja tehokasta, avuksi on hyvä ottaa erilaisia työkaluja, jotka vastaavat nykyajan tarpeita nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Perehdytys on hyvä saada digitaaliseen muotoon, jotta perehdytettävät asiat ovat ajan tasalla ja perehdytyksen toteutuksen seuranta helppoa ja toimivaa. Varsinkin aloilla, joilla työntekijän arkeen vaikuttavat erilaiset lakisääteiset velvollisuudet, perehdytysohjelmiston hyödyntäminen tuottaa erityistä lisäarvoa. Se vähentää perehdytettävän uuden työntekijän, esihenkilön ja muiden kollegoiden työtä, sekä tekee perehdytyksestä selkeän kokonaisuuden, jota on vaivatonta seurata.

Lisäät pitovoimaa ja teet organisaatiosta vetovoimaisemman

Tänä päivänä organisaatio, jossa perehdytys ei ole toivotulla tasolla, ei tule pärjäämään kovassa kilpailussa osaajapulan keskellä. Perehdytys luo työnantajan ja työntekijän välille suhteen ja vahvistaa työnantajamielikuvaa. Vakaa ja varma suhde luo puolestaan pitovoimaa, jonka avulla osaajat pysyvät organisaatiossa varmemmin. Laadukas perehdytys, joka on räätälöity jokaiselle uudelle osaajalle sopivaksi, rakentaa organisaation yrityskulttuuria sellaiseksi, että jokainen työntekijä tuntee olonsa tärkeäksi ja arvokkaaksi. Perehdytys luo myös uudelle työntekijälle tunteen siitä, että organisaatio välittää ja haluaa hänen onnistuvan työssään. Kun sisäinen työntekijäkokemus on kunnossa, se näkyy myös ulospäin. Uusien työntekijöiden rekrytointi on astetta vaivattomampaa, kun vetovoimatekijät eivät ole pakkasen puolella.

Säästät resursseja

Perehdytys säästää aikaa ja rahaa, kun se on toteutettu laadukkaasti sekä tasalaatuisesti. Heikosti toteutettu perehdytys on suuri kompastuskivi. Sen seurauksena työntekijöiden vaihtuvuus voi kasvaa, ja uudet työntekijät lopettavat työt jo perehdytyksen aikana. Kulut lisääntyvät, kun joudutaan rekrytoimaan jatkuvasti uusia osaajia jo valmiiksi haastavassa tilanteessa. Heikosti hoidettu prosessi syö myös perehdyttäjien aikaa ja jaksamista. Perehdytysprosessin jatkuva kehittäminen on osa hyvin johdetun organisaation HR-toimintoja. Kehittäminen alkaa analysoimalla nykyisiä perehdytyskäytäntöjä ja sitä, miten ne ovat hoidettu. Digitalisoitu perehdytysprosessi antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kerätä dataa ja palautetta perehdytyksen onnistumisesta perehdytettäviltä henkilöiltä. Perehdytyksen kehittämisessä tulisikin ottaa huomioon organisaation, esimiehen ja työntekijän näkökulmat. Tämän jälkeen perehdytystä voidaan lähteä parantamaan kokonaisuutena. Perehdyttämisen kehittämisen avuksi voidaan ottaa teknologiaa ja koulutuksia, jotka takaavat sisäisen ajattelutavan muutoksen perehdytyksen luonteeseen ja sen merkityksellisyyteen. Työntekijäkokemukseen satsaava organisaatio panostaa perehdytykseen ja luo sille toimivan prosessin.

Sanna Suomalainen
Sanna Suomalainen
Markkinointipäällikkö
Lähetä viesti