Näkemyksiä

Haluatko todellisen tilannekuvan kiinteistöjesi nykytilasta?

Oikea-aikaisilla korjausinvestoinneilla saavutat merkittäviä kustannussäästöjä

Käyttövesiputki tai vesikate on järkevintä korjata, ennen kuin rikkoutumisesta aiheutuneet vuodot aiheuttavat korjauskustannuksia, jotka voivat olla usein harmillisen suuria itse korjausinvestointiinkin verrattuna. Valitettavan usein kohteiden todellinen kunto on kiinteistöä huoltavien henkilöiden osaamisen varassa, eikä tieto aina välity investoinneista päättävälle taholle. Puutteellinen tieto aiheuttaa usein vääriä investointipäätöksiä. Hätäkorjaukset ovat kalliita, eikä itse ongelmaa saada niiden avulla poistettua, vaan käyttöikänsä päässä oleva käyttövesilinja voi vuotaa viikon tai kuukauden kuluttua toisaalta.

Laadukas ja taloudellisesti tehokas kiinteistön hallinta vaatii realistisen tilannekuvan, jonka avulla kiinteistöjen todellinen kunto on selkeästi havaittavissa. Selkeä tilannekuva helpottaa ennakointia ja kiinteistöjen tulevaisuutta koskevia päätöksiä, mikä säästää todistetusti myös rahaa. Parhaimman hyödyn kunto- ja kustannuskartoituksesta keräävät isoja kiinteistökantoja omistavat asiakkaamme, kuten kiinteistösijoittajat, kunnat sekä tulevat hyvinvointialueet, joille uudistuksen myötä siirtyy sote-käytössä olevat kiinteistöt joko omistukseen tai vuokralle.

Korjaustarvearvio kertoo kiinteistöjen todellisen kunnon

Korjausvelkaa on tyypillisesti käytetty kuvaamaan rakennuskannan kuntoa ja tulevaa korjaustarvetta. Korjausvelka-arviot ovat kuitenkin vain viitteellisiä ja edustavat lineaarista laskutapaa. Arvioissa ei riittävästi korostu suunnittelun, toteutuksen, korjausten tai käytön aikana mahdollisesti tapahtuneet virheet.

Tekemissämme korjaustarvearviossa käydään konkreettisesti läpi sitä, mikä on kiinteistön korjaustarve. Kohdetta arvioitaessa suoritetaan aina kohdekäynti, sillä se on olennainen osa laadukasta korjaustarvearviota. Kohdekäynnin aikana asiantuntijat arvioivat kiinteistöä muun muassa talotekniikan, riskirakenteiden ja sisäilmaolosuhteiden kannalta, jotta päästään todellisen korjaustarpeen määrittämiseen seuraavalle 10 vuodelle.

Korjaustarvearvion ja sen muodostamien korjauskustannusten lisäksi lasketaan muiden rakenteiden tekninen nykyarvo. Yhdistämällä kiinteistön tekninen nykyarvo ja korjaustarpeiden aiheuttamat kustannukset saadaan hyvin tarkka näkemys kiinteistön todellisesta arvosta. Laskelmissamme verrataan myös aina tutkittavan kiinteistön arvoa uuden vastaavanlaisen rakennuksen hankintahintaan. Vertailu helpottaa erityisesti rakennusten purkupäätöksiä.

Konkretian lisäksi rakennusosakohtainen korjaustarvearvio on nopea tapa arvioida rakennuskantaa ja sopii siksi mainiosti isojen rakennuskantojen (jopa yli 100 kiinteistöä) arviointiin. Arvion lopputuloksena syntyy raportti, jossa on pisteytettynä kaikki tarkastellut kiinteistöt.

Teemu Linnakoski
Teemu Linnakoski
Liiketoimintajohtaja, Rakentamisen tutkimukset
+358 44 278 7324