TUVA®-toimintakykymittari

TUVA®-mittarin avulla oikeaa tukea oikeaan aikaan.

TUVA Sote Jarjestelmat


TUVA® on mielenterveysasiakkaiden toimintakyvyn arvioimiseksi kehitetty mittari. Toimintakykymittari mittaa asiakkaan toiminnallista suoriutumista ja avun ja tuen tarvetta päivittäisissä toiminnoissa eri osa-alueiden kautta. Se kertoo asiakkaan palvelun ja tuen tarpeen, jotta heille voidaan tarjota ja järjestää oikeaan aikaan oikeaa tukea.

TUVA®-mittarin avulla saatavaa tietoa voidaan hyödyntää asiakkaan hoito- ja kuntoutussuunnitelman laadinnan sekä tilanteen seurannan ja arvioinnin apuvälineenä. Kerätyn aineiston avulla voidaan arvioida ja kehittää hoitolaitosten toiminnallista rakennetta. Arviointien tekemisen kautta saadaan materiaalia myös TUVA®-indeksin laskemiseen. Se voi olla apuna hoitoonohjauksen ja palvelutason määrittämisessä mielenterveysasiakkaalle. Mittari tuottaa tietoa myös alueen mielenterveyspalvelujen arvioimiseen ja kehittämiseen.                                      

TUVA®-toimintakykymittari on nopea ja helppo käyttää. Tiedot tallennetaan web-pohjaisella TUVATAR-sovelluksella valtakunnalliseen tietokantaan. Mittarin ovat kehittäneet yhteistyössä MainioVire, Kuntamaisema ja FCG Finnish Consulting Group. FCG Konsultointi omistaa TUVA®-mittarin lisensointi- ja koulutusoikeudet sekä vastaa mittarin kehittämisestä edelleen.

Yhteyshenkilö:

Uudella sivustollamme lisätietoa kaikista luokitustuotteistamme: 

 

Satu Kainulainen
Satu Kainulainen
Erityisasiantuntija
Hyvinvointi ja sote
satu.kainulainen a fcg.fi
+358 40 820 0878