FCG uratarina: arkkitehti Julia Virkkala

12.6.2020
Arkkitehtuuri
Arkkitehtuuri
Elinvoima
Elinvoima
Infra
Infra

Rakennuspiirtäjästä arkkitehdiksi

Olen Julia Virkkala ja työskentelen FCG:llä alueidenkäytön konsultoinnissa projektiarkkitehtina. FCG:n arkkitehdeilla on lisäksi oma poikkitieteellinen yhteisönsä, FCG Arkkitehdit, johon kuuluvat kaikki FCG:llä työskentelevät arkkitehdit.

Olen opiskellut arkkitehdiksi Tampereen teknillisessä yliopistossa. Aloitin opiskelut vuonna 2007. Tein erilaisia harjoittelu- ja työjaksoja opiskelujen ohessa ja valmistuin vuoden 2019 alkupuolella. Ennen arkkitehtiopintoja opiskelin rakennuspiirtäjäksi rakennustekniikan opistossa Helsingissä.

Arkkitehdiksi olen päätynyt oikeastaan sattumalta. Isä aikoinaan vinkkasi minulle rakennuspiirustuskoulusta, jonne päätin hakea. Myöhemmin on selvinnyt, että yllättävän monella arkkitehdillä on rakennuspiirtäjän koulutus taustalla.

Hevoshommia, esteettömyyskartoituksia ja kaavoitusta

Arkkitehtoninen työurani alkoi jo ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen rakennusapulaisena. Pääsin näkemään juuritasolta rakennushankkeen ja samalla sain suoritettua opiskeluihin liittyvät työmaaharjoittelut. Kyseessä oli omakotitaloprojekti, jossa työmaalla työskentelivät muurari, kaksi muuta apulaista ja minä. Hanke oli paikallisen pienurakoitsijan, joka oli ilmoittanut paikallislehdessä, että hakee harjoittelijaa rakennusprojektille. Hain ja pääsin apulaiseksi.

Noin kymmenen vuotta sitten Suomessa oli haastava kesätyötilanne ja päätin hakeutua töihin Norjaan hevostilalle. Harrastan kenttäratsastusta ja halusin opiskelujen vastapainoksi tehdä töitä hevosten parissa. Hevostelun lisäksi pääsin töihin paikalliseen insinööritoimistoon. Sain tehtäväkseni mm. suunnitella kevyen liikenteen sillan, jolla oli tiukkoja rakenteellisia vaatimuksia.

Norjassa vietettyjen kesien jälkeen siirryin konsultiksi Kynnys konsulteille, jossa tein esteettömyyskartoituksia ja esteettömään tilasuunnitteluun liittyvää konsultointia. Kolmen Kynnys konsulteilla vietetyn vuoden jälkeen olin yhden kesän kaavoittajana Ylöjärven kaupungilla. Ylöjärveltä siirryin kahdeksi seuraavaksi kesäksi Tampereen kaupungin kaavoitusosastolle. Tätä seurasivat Lappeenrannan kaupunki yhden ja Imatran kaupunki kolmen vuoden työjaksoilla kaavoituksen parissa.

Parasta työssä ovat itsenäisyys ja vaihtelevat projektit

Urani FCG:llä alkoi tammikuussa 2019. Toimin tuolloin Kaakkois-Suomen arkkitehtien sihteerinä ja tunsin muutamia FCG:läisiä entuudestaan. Polku johti useiden haastattelukierrosten jälkeen nykyiseen positiooni.

FCG:llä työ on hyvin itsenäistä ja vastuullista projektien toteuttamista. Projektit ovat vaihtelevia ja työajoissa joustetaan molemmin puolin. Kun työnantaja joustaa, niin itsekin on valmis joustamaan vastavuoroisesti.

Olen kiinnostunut myös oikeustieteistä ja  olen opiskellut vapaa-ajalla omaan toimialaani liittyvää juridiikkaa. Arkkitehdin on hyvä osata erityisesti maankäytön lainsäädäntöön liittyviä asioita. Toinen juridiikkaan liittyvä teema on hankintalaki, joka olisi hyvä tuntea jokaisen, joka myy kunnille tai kaupungeille jotakin.

Eräs ensimmäinen työni FCG:llä liittyi erään asiakkaan kaavamuutoksen tekemiseen. Kaavamuutoksen lisäksi ilmeni tarve luonto- ja pohjavesiselvitykselle. Näiden selvitysten jälkeen laadimme asiakkaalle vielä pohjavesiseurantasuunnitelman. Lisäksi konsultoimme heitä ympäristöluvan laajennukseen liittyvässä asiassa. Haluan tuoda tämän asiakkuuden esille siksi, koska se on hyvä esimerkki siitä, kuinka yksi projekti voi kasvaa useaksi lisäprojektiksi onnistuneen myyntityön ansiosta. Sen lisäksi, että arkkitehdeillä on ammattinsa puolesta substanssiosaamista, myös myynti- ja asiakkuudenhoitotaidot ovat työelämässä nykyään tärkeässä roolissa.  

Parhaillaan työn alla pinta-alaltaan suuri asemakaava-alue

Töissäni ei ole kahta samanlaista viikkoa. Viikkoon saattaa sisältyä esimerkiksi toimisto- ja maastopäiviä sekä asiakaspalavereita. Teen kaavoitustöiden lisäksi myös rakennushistoriallisia selvityksiä, jotka painottuvat erityisesti kesäaikaan.

Tällä hetkellä työstän Virolahden asemakaavaa. Se on pinta-alaltaan suuri, luontomatkailua mahdollistava asemaakaava-alue. Kaava on parhaillaan ehdotusvaiheessa ja sen valmistelusta on saatu poikkeuksellisen ylitsevuotavia kehuja viranomaisilta. Työn alla on parhaillaan myös useita rakennushistoriaselvityksiä ja niihin liittyviä maastokäyntejä. Myös erilaisia asemakaavaprojekteja tulisi saada kesän aikana eteenpäin.

Sattuipa kerran töissä

Olin tekemässä rakennushistoriaselvitystä erään pienen kunnan kunnantalolla. Päivä alkoi kokouksella ja kohdekäynnillä, jonka jälkeen aloin tehdä arkistotyötä. Tapanani on käyttää arkistotyössä puhelimen kameraa aineiston kuvaamiseen.

Iltasella aineistot kuvattuani, aloin tehdä lähtöä kotiin. Arkisto sijaitsi bunkkerissa. Lähdin viemään mappia toiseen huoneeseen ja laitoin bunkkerin panssarioven kiinni. Samalla hetkellä tajusin, että puhelin jäi arkistoon. Kunnantalo oli jo siihen aikaan illasta tyhjä, joten ei auttanut muu kuin lähteä etsimään pelastajaa lähistöltä. Onnekseni tapasin kylän raitilla henkilön, jolla oli avaimet kunnantalolle. Kävimme hakemassa avaimet hänen kotoaan ja pääsin lopulta kotimatkalle puhelin mukanani.

Oma asenne muutoksen mahdollistajana

Oma asenne on mielestäni tärkein muutoksen generaattori. Jos olet ihmisenä sopeutuva, sinun on helppo muuttua ja olet valmis omaksumaan uutta nopealla aikataululla. Jos kaiken tekee aina samalla tavalla, asiat eivät kehity, vaan lopputulos on aina sama. Uusia tapoja kannattaa kokeilla. Jos muutos ei ole hyvä, voi aina palata vanhaan. Työelämässä muutos on koko ajan läsnä. Itsekin kehittyy samalla, kun opettelee uusia asioita.

Minulla on synnynnäinen vaikea kuulovamma. Sittemmin minulle on tehty sisäkorvaleikkaukset ja nyt kuulen lähes normaalisti. Tämän kokemukseni kautta uskon, että jos on omaa tahtoa, kaikki on mahdollista myös työuralla ja harrastuksissa. Omalla kohdallani tämä on työuran lisäksi konkretisoitunut kilparatsastuksessa. Tähänastista opiskelu- ja työelämääni voisi kuvailla toteamalla, että oikeastaan olen vain ajelehtinut ja sattunut olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Taustakuva: Kuva on Suontaan kenttäkisoista heinäkuussa 2019. Kuvaaja Elli Heimonen.