FCG Kiinteistöt ja rakentaminen

Kiinteistöjohtaminen on kokonaisuuksien hallintaa

Kiinteistöjohtaminen tarkoittaa organisaation hallinnassa olevan kiinteistökannan johtamista. Kiinteistöt ovat organisaatioiden suurimpia kulueriä, joten siksi on väliä, kuinka niitä hoidetaan.

 

Kiinteistöjohtaminen jaetaan tyypillisesti kolmeen osa-alueeseen: kiinteistövarallisuuden johtamiseen (Asset Management, AM), toimitilajohtamiseen (Facility Management, FM) sekä kiinteistökohteen johtamiseen (Property Management, PM). Kiinteistöjohtaminen voi olla organisaation ydinliiketoimintaa tai ydintoimintaa palvelevaa tukitoimintoa.

Autamme yrityksiä ja organisaatioita kiinteistöjohtamisessa muun muassa seuraavilla osa-alueilla:

  • Talous- ja strategiapalvelumme sisältävät esimerkiksi kiinteistön omistus- ja hallintastrategian palvelut, markkina-analyysit, kannattavuus- ja investointilaskelmat, taloudellisten vaikutusten arvioinnin sekä hankerahoitushakemukset.
  • Tiloihin ja toimintaan liittyviin palveluihimme lukeutuvat kasvu- ja oppimisympäristön määritys, käyttäjätutkimukset, tilojen konseptointi, tilojen käyttötarkoitusmuutokset, sekä vuorovaikutus, fasilitointi ja työpajojen järjestäminen.
  • Tekniseen konsultointiin lukeutuvat kuntotarkastukset ja -tutkimukset, arvonmääritykset, talotekninen suunnittelu, rakennetekniikan tehtävät, infrasuunnittelu, uusiutuvan energian konsultointi sekä teknisen kuntokatselmuksen (TDD) ja ympäristöauditointi (EDD).

FCG Kiinteistötutka

Tiedätkö, mikä on kiinteistökantasi käyttöaste tulevaisuudessa? Kuinka kattavia päätöksenteon perustana oleva kiinteistötietonne on? 

FCG Kiinteistötutka on kartoitus organisaation kiinteistöjohtamisen tilasta. Kiiteistötutkan perusteella jokainen kiinteistöjohtamisen osa-alue arvioidaan systemaattisesti. 

Tapaamisen jälkeen saat raportin, johon on kirjattu havainnot kiinteistöjesi nykytilasta sekä konkreettiset kehitysehdotukset kiinteistöjohtamisen tason nostamiseksi.

Varaa aika konsultaatioon >>

Kiinteistökehitys 900x200

Monialainen osaajajoukko kiinteistöjäsi kehittämässä

Meillä FCG:llä on erinomaiset valmiudet tarjota asiakkaillemme luotettavaa tietoa päätöksentekoa varten. Työryhmissämme työskentelee niin arkkitehteja, sisustus- ja maisema-arkkitehteja, suunnittelumaantieteilijöitä, rakennusterveysasiantuntijoita, paikkatietoasiantuntijoita kuin maanmittausinsinöörejäkin yhdessä LVI-, infra- ja rakenneteknisten asiantuntijoiden kanssa. Asiakkaamme voi aina luottaa siihen, että suunnitelmat on tehty alan korkeimpien standardien mukaisesti.