Puun käytön lisääminen rakentamisessa on tehokas keino päästä kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaisiin tavoitteisiin sekä alentaa Suomen hiilijalanjälkeä. Rakentamista on taloudellisesti ja ekologisesti viisasta kohdistaa olemassa olevan infrastruktuurin yhteyteen. Täydennysrakentamisella turvataan sekä asuinalueen elinvoimaisuus ja lähipalvelut että edesautetaan joukkoliikenteen kehittämistä.  

Tähän tarpeeseen vastaa Finnish Consulting Groupin kehittämä uudenlainen ekologisen puurakentamisen konsepti WHEMBY*, joka soveltuu erityisesti kerrostalojen pysäköintialueiden kehittämiseen.   

Arkkitehtuuri
Arkkitehtuuri
Kaupunkisuunnittelu
Kaupunkisuunnittelu
Vastuullisuus
Vastuullisuus
Kestävä elimympäristö
Kestävä elinympäristö
Rakentaminen
Rakentaminen

WHEMBY helpottaa täydennysrakentamisen päätöksentekoa poistamalla erillisten pysäköintialueiden tarpeen 

WHEMBY vastaa valtion ja kuntien täydennys- ja puurakentamisen tavoitteisiin rakennuskonseptilla, jolla sekä tuetaan uudistavaa täydennysrakentamista että vähennetään esteitä kestävän kaupunkikehityksen tiellä. Keskeisenä ajatuksena on, että taloyhtiön on helpompi tehdä päätös täydennysrakentamisesta, kun rakentaminen ei vaadi yhteisiä keskitettyjä pysäköintiratkaisuja.  

WHEMBY mahdollistaa täydennysrakentamisen ja pysäköinnin yhdistämisen. Rakennukset suunnitellaan siten, että olemassa olevat pysäköintipaikat muutetaan autosuojaksi uuden rakennuksen avoimeen pohjakerrokseen. Pysäköintitila voidaan myöhemmin muuttaa asuintilaksi taloyhtiön pysäköintitarpeen muuttuessa. Rakentamisessa hyödynnetään puuta sekä uusiutuvia energiamuotoja, erityisesti aurinkoenergiaa.   

”Olemme muutosvaiheessa kohti sähköisiä yhteiskäyttöautoja, ja niiden myötä pysäköintialueiden tarve vähenee. Toistaiseksi autopaikkoja kuitenkin tarvitaan vielä. Halusimme luoda asumiskonseptin, joka edesauttaa kestävää täydennysrakentamista ja muuntautuu vastaamaan tulevaisuuden asumisen ja liikkumisen tarpeisiin”, taustoittaa idean isä ja konseptin luonnista vastannut FCG:n arkkitehti Carlos Lamuela.  

Konseptia on kehitetty yhdessä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja rakennuttavan A-Kruunu Oy:n sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn kanssa tutkimalla teknisiä reunaehtoja ja kustannuksia lähiölle tyypillistä kerrostalotonttia esimerkkinä käyttäen.  

”A-Kruunu on mukana useissa asumiseen liittyvissä kehitys- ja tutkimushankkeissa, kuten kehittämässä ryhmävuokrauskonseptia Helsingin Kruunuvuorenrannassa sekä edistämässä puurakentamista Helsingin Kuninkaantammessa ja Tampereen Vuoreksessa. Koemme, että WHEMBY on lupaava puu- ja täydennysrakentamisen kehityshanke, jonka myötä voidaan saada uusia keinoja kohtuuhintaisten asuntojen tuottamiseen. WHEMBY olisi myös naapurustolle mielekästä täydennysrakentamista, koska tontilla tapahtuva rakennusaika on lyhyempi”, toteaa A-Kruunun toimitusjohtaja Jari Mäkimattila.  

WHEMBY-konseptin mukaisia kustannustehokkaasti valmistettujen tilaelementtien suunnitelmia on kehitetty yhteistyössä Woodcomp Oy:n kanssa, ja A-Kruunu harkitsee parhaillaan pilottikohteen jatkosuunnittelua.  

Lisätietoja  

Carlos Lamuela 
arkkitehti, FCG Finnish Consulting Group Oy
@email, p. 044 431 4639 

 

*Wooden Housing Energizing My Backyard 

 

FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia konsulttialan yrityksiä. Me luomme sujuvaa, turvallista ja tasavertaista arkea Suomessa ja maailmalla. Olemme kuntien, yritysten ja yhteisöjen kumppani monialaisessa yhdyskuntasuunnittelussa, osaamisen kehittämisessä, hyvän hallinnon edistämisessä ja ohjelmistokehityksessä. Työskentelemme kansainvälisten rahoituslaitosten ja ministeriöiden kanssa edistääksemme parempaa elämää myös kehittyvissä maissa. Konsernissa työskentelee 800 osaajaa ympäri maailman. Liikevaihtomme oli vuonna 2019 79 miljoonaa euroa. Lisätietoja: www.fcg.fi 

FCG – Hyvän elämän tekijät.