Asiakas- ja potilasluokittelujärjestelmillä jalostetaan palvelutuotannossa rutiininomaisesti kirjattavaa tietoa. Luokittelun jälkeen tieto on käytettävissä palveluiden suunnittelussa, tuotteistuksessa, organisoinnissa ja johtamisen tukena. 

Potilasluokittelu- eli casemix-järjestelmät on kehitetty ja niitä ylläpidetään yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden kanssa.  Luokitteluun käytettäviä järjestelmiä ovat

  • potilaan koko hoitopolun kattava EPR-potilasluokittelu  
  • perusterveydenhuollon avohoidon toiminnan kattava episodipohjainen luokittelu pDRG® 
  • suun terveydenhuollon episodipohjainen luokittelu dDRG®  
  • erikoissairaanhoidon potilasluokittelujärjestelmä NordDRG®. 

Luokitellut potilas- ja asiakastiedot luovat tietopohjan terveydenhuollon kehittämiselle, hoidon laadun ja kustannustehokkuuden parantamiselle. Tieto on myös pohjana hoidon vaikuttavuuden mittaamiselle kehittäessä arvopohjaista palvelutuotantoa. 

Palveluverkon suunnittelussa ja toiminnan seurannassa ymmärrettävästi luokiteltu potilastieto on välttämättömyys. 

Tavoitteena on johtaa toimintaa ajantasaisen, luotettavan tiedon pohjalta. Jotta tavoite toteutuu, on tärkeää, että käytössä olevat menetelmät ja johtamisen apuvälineenä käytettävät tiedot ovat yhteneviä. Tiedolla johtamisen opas on laadittu sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisen tueksi ja tiedolla johtamisen kehittämiseksi ja tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon parissa työskenteleville.

Lataa tiedolla johtamisen opas

Meillä on pitkä kokemus terveydenhuollon eri palvelujen potilaskohtaisten kustannusten laskennasta. Kustannusten laskenta kustannus per potilas (KPP) -mallilla on laajasti käytössä erikoissairaanhoidossa ja sitä käytetään enenevästi myös perusterveydenhuollon avohoidossa, kotihoidossa ja muissa palveluissa, joissa on tarvetta asiakaskohtaiselle kustannusten laskennalle.   Alhaalta ylöspäin etenevä, toiminto- ja aikaperusteinen, välisuoritteisiin perustuva kustannusten laskentamalli on eri potilasryhmien kustannusten laskennan perusta potilas- ja asiakasluokittelujärjestelmissä. Mallin avulla voimme laskea potilas- tai asiakaskohtaiset kustannukset eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja niiden muodostamissa palvelukokonaisuuksissa.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.