On rohkeutta uskoa itseen ja ITEen

15.5.2020
Sosiaalipalvelut
Sosiaalipalvelut

Kevät on kääntymässä kohti kesää. On aika toivoa ja luottaa tulevaan - uskoa siihen, että kyllä kaikki kääntyy vielä hyväksi. Me olemme kaikki tärkeitä omana itsenämme ja meissä kaikissa on sitä oman arjen voimaa ja uskoa, mitä tarvitaan. 

Tänä päivänä me käytämme arjessa erilaisia sovelluksia itsemme kehittämiseen ja oman hyvinvointimme lisäämiseen. Itse asiassa työelämähän toimii juuri nyt hyvin paljon sovellusten ja etäratkaisujen kautta. Meillä on myös välineitä ja menetelmiä oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Oman arjen ja työarjen kehittämiseen on saatavilla erilaista valmennusta, ohjausta ja couchausta. Voidaan pohtia, täydentävätkö omat henkilökohtaisen osaamisen lisäämiseen ja työyhteisön kehittämiseen ja tuottavuuden lisäämiseen tähtäävät menetelmät ja välineet toisiaan. Näiden avulla voidaan jopa kenties pohtia, eletäänkö ja työskennelläänkö niin laadukkaasti kuin mahdollista - mikä sitten onkin laadun määrä ja tae. 

On hyvä pohtia, miten oman ja työyhteisön toiminnan laatua voidaan mitata ja arvottaa sekä onko kaikilla lähiympäristössä ja työyhteisöllä sama käsitys arjen ja työn laadukkuudesta. Laatu on hyvä käsittää mahdollisimman laajasti ja lähteä liikkeelle mahdollisimman läheltä - jospa laatu onkin tehokasta itsesi johtamista. Ja kun ”itse” on johdettu hyvin, se johtaa vääjäämättä moneen hyvin johdettuun itseen, joista tulee hyvin johdettu kokonaisuus ja yhteisö. Yksilöt tarvitsevat kuitenkin työkaluja muuttuakseen yksilöistä yhteisöksi yhteisellä näkemyksellä ja tavoitteella. Yksilöiden näkemysten havainnollistamiseen ja muokattavuuteen yhteisiksi näkemyksiksi voidaan hyödyntää esimerkiksi  ITE -itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmää.

Kun jokainen työyhteisön jäsen pääsee luottamuksella arvioimaan työn laadun osa-alueita, päästään jo lähelle yhteistä laatua.

Yhteiset toimintamallit ovat kaiken a ja o. Niiden muokkaaminen yhteisiksi prosesseiksi tulee myös tehdä yhdessä keskustellen, jokaisen ääntä kuullen. 

Nämä ajat ovat saaneet meidät pohtimaan toimintatapojamme niin kotona kuin työelämässäkin. Käytetään tämä hyvä ajatustyö hyödyksi vakiinnuttaaksemme nyt hyväksi havaitut ja kehitetyt toiminnot arjessamme. Pidetään toivosta ja uskosta tulevaan kiinni. Tukea käytäntöjen vakiinnuttamiseen ja toimintojen kehittämiseen on saatavissa esimerkiksi meiltä FCGlla. Palatessamme takaisin arkeen ja työyhteisöön, voi olla paikallaan pohtia toimintaa ja sen tulevaisuutta – ja tähän ITE on loistava työkalu. ITE itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmä auttaa sinua ja työyhteisöäsi näkemään vahvuudet ja kehittämisalueet. ITEn kanssa et ole yksin, vaan yhdessä työyhteisösi kanssa. 

21669.jpg
KIRSI KUMPUVAARA-VIRKKALA
Asiantuntija, Hyvinvointi ja sote
+358 44 430 9808

Kirsi työskentelee FCG:lla mm. FIM®-toimintakykymittarin, ITE -itsearviointi-ja laadunhallintamenetelmän sekä Kompassi -menetelmän parissa. Kuntoutusalan ammattilaisena Kirsillä on kokonaisvaltainen ja ihmisläheinen asenne työssään. Erikoistumisopintoihin kuuluvat mm. Kipufysioterapia sekä Ohjaaja ja kuntouttava toiminta -urasuunnitelu. Fysioterapeuttina toimimisen lisäksi Kirsillä on vahva kokemus erilaisista projekteista työllistämishankkeista tapahtumasuunnitteluun sekä yritystoimintaan. Koulutus: KTM ja fysioterapeutti.