Miten tehdä hiilineutraalisuuteen liittyvistä tavoitteista haavekuvien sijaan todellisuutta? Kaipaatko konkreettisia suunnitteluratkaisuja, joilla hillitä ja sopeutua ilmastonmuutokseen? Etsitkö vastuullista, asiantuntevaa kumppania, joka tarjoaa tavoitteiden tueksi pitkälle tulevaisuuteen kantavia kokonaisratkaisuja? Kanssamme saat käyttöösi laajat verkostot sekä monialaiset palvelut hankkeiden ja suunnitelmien ilmastovaikutusten arvioinnista ja strategisesta suunnittelusta toteutukseen.

Kestävämpää tulevaisuutta luomassa

Energian tuotantotavalla on suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. 

Nyt tehtävillä investoinneilla vaikutetaan pitkälle tulevaisuuteen, joten ratkaisujen tulisi olla mahdollisimman vähäpäästöisiä, energiatehokkaita sekä innovatiivisia.

Olemme erikoistuneet uusiutuviin energian tuotantomuotoihin, ja palveluihimme kuuluu oleellisesti tuulivoimaan liittyvä hankekehitys sekä muu energiakonsultointi selvityksistä suunnitteluun.
 
Toivottujen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarjoamme älykkäitä palveluja, jotka linkittyvät vahvasti käytännön ratkaisuihin. Tämän mahdollistaa tiivis asiantuntijayhteistyö ja toiminta erilaisissa verkostoissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Ota hiilineutraalit ratkaisut lähtökohdaksi maankäytön suunnitteluun

Hiilineutraalit yhdyskunnat edellyttävät maankäytön kokonaisvaltaista suunnittelua, jossa huomioidaan uusien alueiden nivoutuminen osaksi jo olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta, rakentamisen tehokkuus, kestävää liikkumista tukevat liikenneyhteydet sekä luonnon ekosysteemit. 

Arvioimme kuntien ja kaupunkien maankäyttöratkaisujen ilmastovaikutukset ja hiilitaseet aina maakuntakaavatasolta asemakaavatasolle. Laskennassa hyödynnämme AveClimate -paikkatietopohjaista työkalua. 

Olemme olleet mukana kehittämässä kaavoituksen KEKO-ekolaskuria, jonka avulla on mahdollista selvittää yhdyskuntien rakentamisen ja käyttövaiheen aiheuttamia ympäristövaikutuksia, havainnollistaa suunnitteluvalintojen vaikutukset sekä tehdä vertailu ekotehokkaiden valintojen välillä.  

Kiertotaloudesta keinoja pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä 

Purkaa, päivittää vai rakentaa uutta? Maankäytön suunnittelulla, materiaalien valinnalla ja rakentamisen energiatehokkailla ratkaisuilla on suuri merkitys kuntien ja kaupunkien hiilijalanjäljen pienentämisessä. 

Autamme asiakkaitamme tekemään ympäristön kannalta viisaampia, kestäviä valintoja esimerkiksi arvioimalla rakennusten ja rakennusmateriaalien elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia käyttäen nykyaikaisia mallinnus- ja laskentamenetelmiä. Kehitämme myös uusia suunnittelu-, sisäilma- ja korjausratkaisuja mahdollistamaan sekä uuden että ikääntyvän rakennuskannan pitkäaikaisen ja tehokkaan hyödyntämisen. 

Ilmastontavoitteiden rinnalla meille on tärkeää viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä parantavan sekä luonnon monimuotoisuutta tukevan elinympäristön suunnittelu. Ekologinen omatunto mielletään hyvän arjen ja elämänlaadun ajuriksi, joka oikein valjastettuna vahvistaa kilpailukykyä toimien vetovoimatekijänä kaupungeille, kunnille – Suomelle.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii varautumista ja sopeutumista

Ilmaston lämpeneminen tuo mukanaan yleistyviä sään ääriolosuhteita, kuten rankkasateita, myrskyjä ja tulvia. Autamme asiakkaitamme varautumaan vaikutuksiin arvioimalla riskejä ja tarjoamalla sopeutumista helpottavia ratkaisuja. Kaupunkien kestokykyä edistäviä palveluitamme ovat esimerkiksi tulvakartoitukset sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioiva maisemasuunnittelu, vesihuolto ja hulevesien hallinta. 

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää siitä, miten vähähiiliset ratkaisut ja muut ilmastonmuutoksen hillintää tukevat palvelumme luovat vastuullista tulevaisuutta!

Ilmastonmuutoksen hillitseminen - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.