Näkemyksiä

Tiedolla johtaminen osana henkilöstötalousarviota

Henkilöstöbudjetti on isoin kuluerä yksittäisen kunnan tai hyvinvointialueen talousarviossa. Tästä syystä henkilöstöbudjettia täytyy myös pystyä optimoimaan, eli hyödyntämään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua osana talousarvion laadintaa. Ilman ennakointia henkilöstötalousarvion toteutus pohjautuu pitkälti historiatietoon ja yleensä siihen kohdistuvat muutokset, kuten sairauspoissaolot ja henkilöstövaihdokset tekevät suuriakin muutoksia itse budjettiin. Ennakoinnin avulla nämä muutokset voidaan ottaa huomioon jo talousarvion suunnitteluvaiheessa.

Yhä useammat organisaatiot haluavat toteuttaa tiedolla johtamista aktiivisesti osana henkilöstösuunnitteluaan ja talouden seurantaa. Tarvittavat tiedot sijaitsevat usein eri järjestelmissä, joista merkittävin on palkanlaskentajärjestelmä. Kun tieto on eri paikoissa, on sen tehokas hyödyntäminen vaikeaa ja tiedon saaminen hidasta, mikä taas haastaa tiedolla johtamista sekä nopeiden ratkaisujen tekemistä, kun budjetit uhkaavat ylittyä.

Tutustu tarkemmin: Henkilöstöbudjetin vuosisuunnittelu

Diip-ohjelmistolla hyödynnät tietoa monipuolisesti

FCG:n kehittämä diip-ohjelmisto mahdollistaa eri järjestelmistä tulevan tiedon hyödyntämisen ennakoivasti. Tuotteen tekoälypohjainen ennustealgoritmi mahdollistaa esimerkiksi yksikkökohtaisten henkilöstökustannusennusteiden laadinnan suhteessa asetettuun budjettiin sekä erilaisten skenaarioiden rakentamisen, jolla henkilöstömuutosten vaikutuksia voidaan ennakoida jo talousarviovaiheessa.

Tuotteessa on myös rajapinta useimpiin palkka, kirjanpito- ja taloussuunnittelujärjestelmäntuottamaan dataan. Henkilöstömäärää ja siitä automaattisesti generoitua kustannusta on mahdollista tarkastella esimerkiksi kuukausikohtaisesti, organisaatiohierarkian sekä henkilöstötilien tarkkuustasolla. Diip mahdollistaa siis yhteisen tilannekuvan organisaation jokaiselle tasolle, eli se tekee myös tiedolla johtamisesta ja henkilöstösuunnittelusta ennakoitavaa ja tehokasta.

Lue myös: Henkilöstöbudjetointi tulevaisuuteen katsoen

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Ville Jurkkala
Ville Jurkkala
Johtaja, Liiketoiminnan kehittäminen
Lähetä viesti