Maankäyttö ja maisemasuunnittelu

Maankäytön suunnittelu ja maisemasuunnittelu luovat viihtyisiä kaupunkeja ja kuntia

mutkitteleva tie mäntymetsässä ilmasta kuvattuna

Yhdyskuntiemme pitää rakentua suunnitellusti. Asuinrakennukset, teollisuus sekä julkiset palvelut on sijoitettava siten, että liikennöintiyhteydet toimivat, palvelut ovat helposti tavoitettavissa, ympäristö on viihtyisä ja kestävä kehitys otettu huomioon. Hyvin suunniteltu ympäristö palvelee kaikkia sen käyttäjiä tasavertaisesti. 

Paikallista asiantuntemusta maanlaajuisesti 

Maankäyttöä suunnitellaan yleensä paikallisiin tarpeisiin: mikä on juuri tähän ympäristöön soveltuva ratkaisu? Alueita kehittäessä ja suunnitellessa on huomioitava jo olemassa olevat ratkaisut sekä paikalliset yhdyskuntarakenteet ja käytännöt.  

Maisemasuunnittelulla parannetaan rakennetun ympäristön viihtyvyyttä ja turvallisuutta, ympäristöarvoja unohtamatta. 

Poikkitieteellinen ja luova suunnitteluryhmämme toimii yhteen hioutuneena asiantuntijajoukkona eri mittakaavan hankkeissa eri puolilla Suomea sekä myös kansainvälisissä hankkeissa. Hyödynnämme tarpeen mukaan myös yhtiömme muita osaajia, kuten infra- ja talotekniikan asiantuntijoita, tehdessämme asiakkaalle kestävän kehityksen mukaisia maankäytön suunnitelmia ja tutkimuksia. Noin 45 asiantuntijan joukkomme toteuttaa vuosittain satoja projekteja. Luomme yhdessä uniikin, fokusoidun ja konkreettisen ratkaisun tilanteeseen kuin tilanteeseen.  

Monipuolinen kumppani kaikkiin maankäytön suunittelun ja maisemasuunnittelun tarpeisiin 

Työmme perustana ovat liiketoimintamahdollisuuksia luovien trendien ennakointi, asiakastarpeiden tunnistaminen sekä tehokkaat, vuorovaikutteiset prosessit ja menetelmät. Vastaamme muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin ideoimalla uutta. Perehdymme asiakkaan haasteeseen perusteellisesti selvittämällä ja analysoimalla nykytilannetta ja tulevaisuutta. 

Maankäytön ja maiseman suunnittelun kenttä on erittäin laaja. Yleis- ja asemakaavojen lisäksi voi olla huolehdittavana kehittämishankkeita ja -suunnitelmia, vaikutusten arviointeja tai vaikka suunnitelmien visualisointia. Tietynlaiset hankkeet, kuten urheilu- ja liikunta-alueet, vaativat erikoisosaamista. Meiltä löytyy osaajat myös tämänkaltaisiin projekteihin. Maisemasuunnittelun asiantuntijamme puolestaan varmistavat, että alueet ovat erilaisia käyttäjiä palvelevia, ekologisesti monimuotoisia ja esteettisesti miellyttäviä. 

Maankäytön ja maisemasuunnittelun palvelumme

 • Kehityskuvat ja rakennemallit
 • Yleis- ja asemakaavoitus
 • Digikaavoitus
 • Keskustojen kehityshankkeet
 • Kortteleiden ja kiinteistöjen kehityssuunnitelmat
 • Kaavoituksen pohjaksi laadittavat hanke- ja ideasuunnitelmat
 • Arkkitehtisuunnittelu, rakennustapaohjeet
 • Suunnittelukilpailut ja organisointi
 • Suunnitelmien 3D-visualisointi
 • Kaavoitusta palvelevat selvitykset
 • Kiinteistöveroselvitykset
 • Palvelurakenne- ja kaupan selvitykset sekä konsultointi
 • Matkailuhankkeet
 • Vaikutusten arviointi
 • Taloudellisten vaikutusten arviointi
 • Paikkatiedot, GIS-suunnittelu, kaupunkimallinnus
 • Ideointityökalut ja vuorovaikutusmenetelmät
 • Projektinjohtopalvelut
 • Elinvoima- ja elinkeino-ohjelmat sekä elinkeinostrategiat
 • Toteuttavuus- ja markkinaselvitykset
 • Liiketoimintasuunnitelmat ja -konseptit
 • Kehittämisen ja investointien rahoitusratkaisut
 • Vaikutusten arviointi ja näkyväksi tekeminen
 • Liiketoiminnan ekosysteemi- ja synergiatarkastelut
 • Yritysalueiden konseptikehitys
 • Investointien kannattavuuslaskelmat
 • Investointikohteiden visualisointi
 • Investori- ja operaattorikartoitukset

Tutustu palveluihimme

Strateginen maankäyttösuunnittelu ja yleiskaavoitus

Kunnan tai kaupungin strategisia tavoitteita voidaan edistää yleiskaavoituksella. 

Ilmakuva risteyksestä kaupungissa

Asemakaavoitus ja kaupunkikehitys

Asemakaavoitus antaa kaupunkikehittämiselle selkeät rakentamisen raamit, ja se tuo yleiskaavoituksen tavoitteet yhä konkreettisemmiksi.  

Ihmisten ympäristö

Autamme kehittämään kaupunkeja, joiden suunnittelussa on huomioitu asukkaiden arki – myös kävellen tai pyöräillen liikuttaessa. Osallistamme myös asukkaita alueiden kehittämiseen. 

Selvitykset ja vaikutusten arviointi

Tuotamme kaupunkien kehittämistä tukevia selvityksiä ja arviointeja mm. maankäyttöön, talouteen ja ilmastoon liittyen. 

Urheilu- ja liikunta-alueiden suunnittelu

Kokeneet suunnittelijamme luovat urheilulle ja liikunnalle nykyaikaiset ja hyväkuntoiset puitteet. 

Maisemasuunnittelu

Alueen henki syntyy kulttuurin kerrostumista ja maiseman historiasta. Maisemasuunnittelulla luomme viihtyisiä ympäristöjä asukkaille. 

Kysy aiheesta lisää asiantuntijaltamme! 

Jan Tvrdy
Jan Tvrdy
Liiketoimintajohtaja, Kaupunkisuunnittelu